Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW) jest ośrodkiem wspierającym transfer technologii i zarządzanie innowacjami oraz prowadzącym badawcze projekty innowacyjne. Inkubator Innowacyjności, który jest częścią CZIiTT PW, oferuje możliwość udziału w dwuletnim programie wsparcia skierowanym do firm technologicznych, start-upów oraz firm istotnych dla rozwoju ekosystemu innowacji. Nasi lokatorzy mogą liczyć na naszą pomoc w rozwoju firmy, budowie rynków na usługi i produkty oraz pozyskaniu finansowania koniecznego do dalszego rozwoju. Więcej informacji na stronie: https://www.cziitt.pw.edu.pl/inkubator

Eksperci partnera

Anna Rogowska
Dyrektor