INNOventure ASI

INNOventure pomaga naukowcom, wynalazcom i przedsiębiorcom w rozwijaniu projektów biznesowych w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych. Wspólnie z naukowcami, ośrodkami naukowymi i inwestorami tworzymy spółki. Jako udziałowiec dostarczamy nie tylko kapitał finansowy, ale także szerokie wsparcie w budowaniu wartościowego biznesu. Więcej informacji na stronie: http://www.innoventure.vc

Eksperci partnera

Marcin Bielówka
Partner Zarządzający