EIT Digital

Akcelerator startupów, którego polskie ramię koordynuje Krakowski Park Technologiczny. Wiodąca europejska organizacja zajmująca się innowacjami cyfrowymi i edukacją w zakresie przedsiębiorczości. Dostarcza na rynek przełomowe innowacje cyfrowe i wspiera w rozwoju młode firmy, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia w Europie. W tym celu mobilizuje ogólnoeuropejski ekosystem ponad 250 czołowych europejskich korporacji, MŚP, startupów, uniwersytetów i instytutów badawczych. Więcej informacji na stronie:  https://www.eitdigital.eu/

Eksperci partnera

Sonia Bazan
koordynatorka projektu EIT Digital, KPT