Level 4.0 DIH Wrocław

Level 4.0 DIH Wrocław tworzy 5 eksperckich organizacji: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocławski Park Technologiczny, Balluff oraz TestArmy Group, których celem jest wspieranie cyfrowej transformacji polskich przedsiębiorstw. Pomagamy zarówno MŚP, start-up’om, jak i klastrom, izbom gospodarczym, czy społeczności akademickiej. Łącząc swoje zasoby i kompetencje opracowujemy unikalne programy rozwoju, oparte o działania szkoleniowe, demonstracyjne, doradcze i wdrożeniowe. W myśl hasła „Osiągnij nowy poziom innowacyjności” Level 4.0 przybliża innowacyjne rozwiązania i najnowocześniejsze technologie Przemysłu 4.0, wśród których znajdują się: AI, chmura obliczeniowa, cyberbezpieczeństwo, IIoT, automatyka i robotyka, VR/AR, wytwarzanie przyrostowe (druk 3D). Więcej informacji na stronie: https://www.level4dih.pl/idea

Eksperci partnera

Emilia Mazgajczyk
Koordynator Level 4.0 DIH Wrocław