Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie

Stowarzyszeni Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) to działająca od 2012 roku, ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych promująca otwarte spojrzenie na wykorzystanie innowacyjnych technologii w budownictwie. To możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, udziału w konferencjach i warsztatach tematycznych. Dostęp do ekspertów, szkoleń i doradztwa. Wspólne realizowanie projektów zwiększające przewagę konkurencyjną na rynku. Dziś BIM Klaster zrzesza proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, z całej Polski i jest współorganizatorem cieszących się uznaniem branży konferencji BIM4industry i Projektowanie Przyszłości. Więcej informacji na stronie: http://www.bimklaster.org.pl

Eksperci partnera

Katarzyna Orlińska-Dejer
Prezes