Expansio Software House

Obszary biznesowe: BHP, Logistyka i magazynowanie, Sprzedaż/Marketing/Obsługa klienta
Cyfrowy asystent, pozyskujący wiedzę z dokumentów firmowych

Narzędzie do przetwarzania języka naturalnego, które automatycznie pozyskuje wiedzę z dużych zbiorów danych, rzędu setek lub tysięcy dokumentów firmowych (np. regulaminów, procedur, umów, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji oprogramowania). Big Data Chatbot wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do zrozumienia intencji użytkownika.

Przykładowi klienci:

Rekomendowany przez

Piotr Nędzewicz
Kierownik Działu Komercjalizacji i Rozwoju Biznesu
Więcej...