IC Solutions

Obszary biznesowe: Kontrola jakości, Logistyka i magazynowanie, Media (energia & woda & odpady), Smart city, Sprzedaż/Marketing/Obsługa klienta
Digitalizacja dokumentacji z zachowaniem jej ważności prawnej

Łatwy w implementacji system, wykorzystujący różne typy urządzeń elektronicznych do digitalizacji dokumentacji w obszarze sprzedaży, kontroli jakości produkcji, sporządzania raportów, a także w obszarze zatrudnienia oraz logistyki i magazynowania. Umożliwia zachowanie ważności prawnej tworzonej dokumentacji w formie cyfrowej.

Przykładowi klienci:

OBWE
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Enea SA
Tauron Ekoenergia
Goodyear
UM Warszawa

Rekomendowany przez

Piotr Nędzewicz
Kierownik Działu Komercjalizacji i Rozwoju Biznesu
Więcej...
Polecamy ten startup, ponieważ jest super. Polecamy ten startup, ponieważ jest super. Polecamy ten startup, ponieważ jest super. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
Więcej...