LabControl

Obszary biznesowe: Kontrola jakości, Produkcja (w tym zarządzanie produkcją), R&D
Cyfryzacja i porządkowanie pracy w branży QM i laboratoriów

System do pilnowania procesów badań w działach jakości firm produkcyjnych oraz laboratoriach. Pozwala zautomatyzować kontrolę procesów produkcji oraz je dokumentować.

Przykładowi klienci:

Grupa Azoty SA