Photo4Chem

Obszary biznesowe: Produkcja (w tym zarządzanie produkcją), R&D, Utrzymanie ruchu
Materiały i aparatura do druku 3D oraz wdrażanie rozwiązań z zakresu druku 3D w przemyśle

Rozwiązania z zakresu aparatury i urządzeń do druku 3D. Obecnie głównym produktem są fotoutwardzalne żywice polimerowe, odpowiednie do zastosowań w stomatologii cyfrowej oraz do zastosowań inżynieryjno-konstruktorskich. Firma oferuje rozwiązania, które mają na celu automatyzację poprzez wdrażanie druku 3D do produkcji, a także na etapie prototypownia i badań R&D.

Przykładowi klienci:

Grupa Azoty SA
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki