Proxigroup

Obszary biznesowe: Logistyka i magazynowanie, Produkcja (w tym zarządzanie produkcją)
Automatyczna identyfikacja i śledzenie aktywów

Rozwiązania do automatycznej identyfikacji aktywów – śledzenia, lokalizacji, monitoringu i rozwiązywania problemu braku widoczności produktów w łańcuchu dostaw. Przesyłanie danych jest synchronizowane, eliminuje błędy ludzkie i umożliwia szybsze i skuteczniejsze podejmowanie decyzji w oparciu o dane w czasie rzeczywistym. Wspiera proces wdrażania i utrzymania przemysłowego systemu IoT.

Przykładowi klienci:

Grupa Azoty
NHS UK
U.S. Air Forces