RapidLab.io

Obszary biznesowe: BHP, Logistyka i magazynowanie, Produkcja (w tym zarządzanie produkcją), Smart city, Utrzymanie ruchu
Internet rzeczy dla przemysłu - sensory i algorytmy

Rozwiązania z zakresu internet of things & software development – urządzenia i sensory do automatyzacji kontroli jakości, wykrywania i liczenia osób, monitorowania maszyn i analityki predykcyjnej. Pozwalają na zwiększenie rentowności biznesu, optymalizację wykorzystania zasobów, poprawienie bezpieczeństwa pracowników i klientów.

Przykładowi klienci:

Arvato Polska Sp. z o.o.