S2Innovation

Obszary biznesowe: Data processing, Media (energia & woda & odpady), Utrzymanie ruchu
Zarządzanie zużyciem energii w firmach

S2Energy to system (oprogramowanie + inteligentne liczniki) wspierający efektywne zarządzanie zużyciem energii elektrycznej w przedsiębiorstwach i redukcję kosztów zużycia o średnio 10-15% rocznie. System umożliwia identyfikację najbardziej energochłonnych obszarów i procesów w firmie, alarmowanie o nieprawidłowościach (przekroczenie mocy czynnej, oddawanie mocy biernej, nadzwyczajne zużycie), a także wspiera planowanie i ocenę efektów projektów optymalizacyjnych.

Przykładowi klienci:

LedLabs Sp. z o.o.
Woodward (wdrożenie wciąż w realizacji)