Sense Inteligentne Dachy

Obszary biznesowe: Budownictwo, Smart building, Utrzymanie ruchu
IoT
Narzędzie do zarządzania ryzykami dachów płaskich

Platforma do kontroli dodatkowego obciążenia: instalacji fotowoltaicznych, gradu, śniegu lub spiętrzonej wody w wyniku zatkanych wpustów. Na platformę składają się sensory instalowane na dachu oraz pod dachem, a także alerty pogodowe informujące o ryzykach dachów płaskich.

Przykładowi klienci:

Volkswagen
Panattoni Europe
7R
Rohling Suus