TMA AUTOMATION

Obszary biznesowe: Produkcja (w tym zarządzanie produkcją), Utrzymanie ruchu
Roboty kartezjańskie i automatyzacja produkcji

Roboty kartezjańskie oraz automatyzacja dostosowana do indywidualnych założeń firm produkcyjnych. Kompleksowa realizacja stanowiska zrobotyzowanego lub linii, łącznie z elementami predictive maintanance.

Przykładowi klienci:

Wader-Woźniak Sp. z o.o.
Słupski Inkubator Technologiczny
A&A Biotechnology