TruBlu

Obszary biznesowe: Data processing
Bilansowanie i rozliczanie pobieranej i wytwarzanej energii elektrycznej

Rozwiązanie, które zbiera, przesyła i przetwarza dane pomiarowe z rozproszonych urządzeń pobierających oraz wytwarzających energię elektryczną, a także zdalnie zarządza w czasie rzeczywistym rozproszoną infrastrukturą energetyczną. Umożliwia bilansowanie energii, monitorowanie pomiarów i sygnalizowanie odchyleń od normy i stanów alarmowych. Dzięki temu pomaga optymalizować koszty wytwarzania, zakupu i wykorzystania energii.

Przykładowi klienci:

PGE SA
PGNiG SA
IBM Polska sp. z o.o.