Visual Components

Obszary biznesowe: Logistyka i magazynowanie, Produkcja (w tym zarządzanie produkcją), Szkolenia, Utrzymanie ruchu
Oprogramowanie do symulacji 3D dla automatyzacji produkcji

Opis firmy: Visual Components jest wiodącym producentem oprogramowania i rozwiązań do symulacji produkcji 3D. Oferujemy konstruktorom maszyn, integratorom systemów i producentom proste, szybkie i ekonomiczne rozwiązanie do projektowania i symulacji linii produkcyjnych.

Rozwiązanie: Firma rozwija oprogramowanie do symulacji 3D do projektowania, walidacji i wizualizacji procesów produkcyjnych. Dzięki Visual Components, managerowie produkcji tworzą wydajniejsze linie produkcyjne, minimalizują kosztowne błędy popełniane na etapie projektowania i przyspieszają wprowadzanie nowych produktów.

Przewaga konkurencyjna: Visual Components cieszy się zaufaniem setek organizacji na całym świecie w zakresie wspierania krytycznych procesów planowania i podejmowania decyzji.

Przykładowi klienci:

Samsung
Unilever
DHL