SGPR.TECH

Obszary biznesowe: Budownictwo, Smart city
Innowacyjny georadar do analizy podpowierzchniowej

Georadar spektralny nowej generacji (SGPR) pozwala na najdokładniejsze odwzorowanie struktur podziemnych niezbędnych w branży np. surowców mineralnych czy budownictwa. Rozwiązania umożliwiające automatyzację i podejmowanie decyzji w oparciu o precyzyjne informacje o podpowierzchni.

Przykładowi klienci:

Warbud
Geopartner

Rekomendowany przez

Spółka SGPR opracowała innowacyjny na skalę światową georadar spektralny, wykorzystujący całkowicie odmienną technologię od stosowanych obecnie georadarów impulsowych, zdecydowanie rozszerzając możliwości zastosowania georadarów w budownictwie, górnictwie czy przemyśle. INNOventure zainwestował w spółkę na początku 2019 roku, kiedy była na etapie demonstratora technologii. Obecnie posiada ona już w pełni funkcjonalny prototyp urządzenia z powodzeniem wykorzystywany w ramach Proof of Concept z partnerami branżowymi, takimi jak Warbud, czy Konecranes. Przeprowadzone testy w warunkach rzeczywistych wykazały bardzo wysoką skuteczność i ogromny potencjał tworzonego przez spółkę georadaru. Spółce pozyskała kolejną rundę finansowania od inwestorów prywatnych. W spółce zaangażowani są wybitni naukowcy z krakowskich uczelni, zespół pracuje nad dalszym rozwojem samego urządzenia a także nad algorytmami Deep learning i modelowania geofizycznego, co umożliwi pełniejsze wykorzystanie zbieranych przez urządzenie danych i ułatwi wykorzystanie urządzenia przez końcowych użytkowników nie posiadających specjalistycznej wiedzy.
Marcin Bielówka
Partner Zarządzający
Więcej...