Radientum

Opis firmy: Ekspert w dziedzinie anten i częstotliwości radiowych (RF) dla wysoce zintegrowanych aplikacji internetu rzeczy z doświadczeniem m.in. w technologiach: 2G, 3G, 4G, 5G, UWB, NFC, Bluetooth, WLAN, GNSS, NB-IoT/CAT-M, czy LoRa. Rozwiązanie: Zwinny projekt anteny oparty na symulacji, który przyspiesza proces rozwoju, minimalizuje cykle prototypowania, obniża koszty i ryzyko, umożliwia terminowe wprowadzenie na […]

TruBlu

Rozwiązanie, które zbiera, przesyła i przetwarza dane pomiarowe z rozproszonych urządzeń pobierających oraz wytwarzających energię elektryczną, a także zdalnie zarządza w czasie rzeczywistym rozproszoną infrastrukturą energetyczną. Umożliwia bilansowanie energii, monitorowanie pomiarów i sygnalizowanie odchyleń od normy i stanów alarmowych. Dzięki temu pomaga optymalizować koszty wytwarzania, zakupu i wykorzystania energii.

Optimatik

optimatik logo

System dla zakładów przemysłowych oraz centrum logistycznych, pozwalający na kompleksowe zarządzanie i optymalizację procesów intralogistycznych. Pozwala na jednoczesne pobieranie w trybie rzeczywistym szeregu metryk efektywnościowych (np. położenie, wykonywane zadanie) na temat funkcjonowania wózków widłowych oraz robotów typu AGV. Zebrane dane, a także integracja z wewnętrznymi systemami typu WMS czy SAP, pozwalają na generowanie oszczędności.

Microamp Solutions

Rozwiązanie, które umożliwia prostą implementację infrastruktury sieci mmWave 5G, charakteryzującą się dużą przepływnością i pojemnością, małymi opóźnieniami oraz zgodnością ze standardem O-RAN, na poziomie cenowym i funkcjonalnym nieosiągalnym nigdy dotąd. Pozwala to na łatwe wdrażanie stosunkowo małych, prywatnych (lokalnych) sieci komórkowych 5G dostosowanych do konkretnego użytkownika, które będą mogły połączyć bezprzewodowo każdy zestaw urządzeń.

IS-Wireless

Infrastruktura sieci 4G i 5G, w tym zgodne ze standardami oprogramowanie i sprzęt niezbędny do budowy mobilnych sieci telekomunikacyjnych przez operatorów sieci publicznych, firmy i instytucje prywatne czy jednostki samorządu terytorialnego. Firma dostarcza infrastrukturę działającą w oparciu o model otwarty (open RAN).

Inovatica AGV

Autonomiczne wózki widłowe dla transportu wewnętrznego. Wózki są przeznaczone do pracy w halach magazynowych, przemysłowych i, co ważne, mogą pracować również w chłodniach i mroźniach. Są niewrażliwe na niską temperaturę, brak światła, hałas. Pozwalają w bezpieczny sposób zwiększyć wydajność procesu transportu wewnętrznego, jednocześnie gwarantując stabilność usługi na wysokim poziomie (SLA).

Husarnet

Oprogramowanie do łączenia komputerów, robotów, sensorów i innych systemów przemysłowych z minimalnymi opóźnieniami. Rozwiązanie współpracuje z istniejącą infrastrukturą sieciową (np. ethernet, Wi-Fi, LTE) i umożliwia nawiązanie bezpiecznego, silnie szyfrowanego i jednocześnie prywatnego połączenia peer-to-peer urządzeń znajdujących się w różnych sieciach. Działa w tle, na poziomie systemu operacyjnego i może być łatwo zintegrowany z istniejącymi systemami, […]

Hetbot

Rozwiązanie do szybkiego konstruowania robotów z modułów. Pierwszym produktem firmy bazującym na idei modułowości jest autonomiczny robot do transportu wewnątrzzakładowego. Szczególną uwagę poświecono w nim na system zasilania, zwiększając jego efektywność o 25%.

cthings.co

Rozwiązania IoT, wykorzystujące technologię 5G w obszarze Przemysłu 4.0. Integracja systemów z użyciem autorskiego systemu intelliventory, na który składają się: przemysłowe urządzenia 5G, system operacyjny do przetwarzania danych na krawędzi sieci oraz modularna Platforma IoT. Dzięki tym rozwiązaniom, usprawniane są procesy produkcyjne i logistyczne oraz przetwarzanie danych w celu zmniejszenia kosztów OT, zwiększenia bezpieczeństwa i […]

1000 realities

1000 realities group tworzy rozwiązania w technologii rozszerzonej rzeczywistości, oparte na autorskiej platformie Edge Realities oraz specjalistyczne szkolenia w wirtualnej rzeczywistości, realizowane przez 1000 realities studio. Zarówno gotowe do wdrożenia, jak i spersonalizowane rozwiązania skierowane są przede wszystkim dla pracowników przemysłowych, między innymi z sektora produkcyjnego, energetycznego, wydobywczego i logistyki. W portfolio gotowych rozwiązań AR […]