Visual Components

Opis firmy: Visual Components jest wiodącym producentem oprogramowania i rozwiązań do symulacji produkcji 3D. Oferujemy konstruktorom maszyn, integratorom systemów i producentom proste, szybkie i ekonomiczne rozwiązanie do projektowania i symulacji linii produkcyjnych. Rozwiązanie: Firma rozwija oprogramowanie do symulacji 3D do projektowania, walidacji i wizualizacji procesów produkcyjnych. Dzięki Visual Components, managerowie produkcji tworzą wydajniejsze linie produkcyjne, […]

Process Genius

Opis firmy: Process Genius posiada zaawansowane kompetencje w dziedzinie wizualizacji 3D w sferze przemysłowej. Projektuje najnowocześniejsze aplikacje 3D Digital Twin, które dają klientom pełną świadomość sytuacyjną w ich fabryce. Rozwiązanie: Aplikacje 3D Digital Twin zbierają informacje m.in. o działających w tle systemach zakładu przemysłowego lub biurowca w uporządkowanej i łatwej do zrozumienia wizualizowanej formie. Aplikacje […]

3D Talo Finland

Opis firmy: Wszechstronne rozwiązania wykorzystujące VR w warunkach przemysłowych, które przyczyniają się do zwiększania rentowności procesów w fabrykach. Doskonale sprawdzają się w działaniach szkoleniowych, usprawnianiu procesu projektowania, a także w poprawie komunikacji. Rozwiązanie: Design Space – narzędzie umożliwiające wdrażanie planów i udostępnianie ich dowolnym stronom. Design Space rozszerza oprogramowanie CAD, usprawnia pracę i zwraca wartość […]

Delta Cygni Labs

Opis firmy: Oferta firmy Delta Cygni Labs pozwala dzielić się wiedzą w dowolnym miejscu na Ziemi, co wspiera rozwiązywanie złożonych problemów branży produkcyjnej. Rozwiązanie: POINTR w bezpieczny sposób wspomaga łączenie kompetencji i współpracę zespołu oferując rozwiązania z zakresu: rzeczywistości rozszerzonej (AR), bezpiecznych protokołów komunikacyjnych, usług w chmurze działających we wszystkich sieciach, współpracy ze starymi i […]

vReact

vreact logo

System szkoleniowy dla obiektów przemysłowych vReact, który umożliwia szkolenia w wirtualnej rzeczywistości w oparciu o zautomatyzowane odtworzenie cyfrowych bliźniaków w postaci 3D. Dzięki wsparciu o sztuczną inteligencję, pomaga osobom trenującym w wirtualnej rzeczywistości przyswajać wiedzę w jak najszybszym tempie. Umożliwia szkolenia ze wszystkich czynności przeprowadzanych codziennie w pracy, a także umożliwia treningi w sytuacjach awaryjnych.

Spectral Application

System wsparcia prac produkcyjnych, montażowych i serwisowych stworzony w technologii AR, który przeprowadza pracownika krok po kroku przez odpowiednie procedury techniczne. Aplikacja umożliwia m.in. zdalny monitoring i fachowe wsparcie dla mobilnych serwisantów przy pracach poza terenem zakładu.

SKY ENGINE

Rozwiązania oparte o technologię sztucznej inteligencji i widzenia komputerowego oraz platformę do budowy tych rozwiązań dla takich branż, jak telekomunikacja, energetyka, przemysł paliwowy, wytwórczy czy produkcja maszyn, oraz rolnictwo i robotyka. Pozwalają na obniżenie kosztów operacyjnych (np. wykrywania defektów w materiałach) czy zmniejszenie kosztów zasobów ludzkich.

SImprosoft

Symulatory szkoleniowe w rozszerzonej rzeczywistości, które umożliwiają szkolenie personelu w zakresie procedur i zagrożeń bezpieczeństwa, skierowane m.in. dla branży lotniczej oraz operatorom infrastruktury krytycznej. Symulatory cechuje realistyczna grafika zasilana technologią fotogrametrii, zdalne sterowanie procesem szkoleniowym za pomocą urządzeń mobilnych czy dynamiczna modyfikacja scenariusza. W ofercie znajduje się także wsparcie ekspertów branżowych, gromadzenie danych behawioralnych i […]

EPIC VR

Zaawansowane rozwiązania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości m.in. dla branży gamingowej, marketingowej, a także dla przemysłu. Ten ostatni wspiera zwłaszcza w obszarze szkoleń i interaktywnych rozwiązań ułatwiających pracę personelu czy prototypowania i projektowania np. linii produkcyjnej.

Dig In Vision

Oprogramowanie do szkolenia i rekrutacji spawaczy, wykorzystujące wyspecjalizowane algorytmy oraz wirtualną rzeczywistość. Specjalna nakładka na kontroler naśladujący uchwyt spawalniczy w połączeniu z aplikacją VR, pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie wirtualnego spawania. Algorytmy pozwalają z kolei na analizę i ocenę efektów szkolenia oraz postępów spawacza.

Connected Realities.eu

Wykorzystanie technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości dla przemysłu. Firma ma doświadczenie w procesach związanych ze szkoleniem kadr i zarządzaniem wiedzą, zdalnym serwisem, instrukcjami stanowiskowymi i pomaganiu firmom w osiąganiu celów biznesowych przy pomocy szybkich wdrożeń nowych technologii. Nie oferuje wyłącznie jednego rozwiązania, lecz korzysta z różnego rodzaju narzędzi.

DBR77 Platforma robotów

Marketplace, czyli internetowy rynek, którego celem jest połączenie firm produkcyjnych wymagających robotyzacji i automatyzacji (Inwestorów) z podmiotami, które dostarczają i integrują systemy robotyczne (Integratorami). Celem platformy jest pozyskanie od Inwestora kompletnej wiedzy na temat jego potrzeb bądź oczekiwań (opis wyzwania technologicznego), oraz pozyskania od Integratorów opisu pomysłów na rozwiązanie (koncepcje technologiczne) stawianych przed nimi wyzwań. […]

Augmented Vision

Cyfrowe instrukcje, które eliminują potrzebę papierowych manuali. Pracownik skanuje telefonem/ tabletem lub okularami AR urządzenie i widzi bezpośrednio na nim krok po kroku wskazówki instalacji, obsługi czy naprawy, a także status podłączenia i gotowości do pracy maszyny.

1000 realities

1000 realities group tworzy rozwiązania w technologii rozszerzonej rzeczywistości, oparte na autorskiej platformie Edge Realities oraz specjalistyczne szkolenia w wirtualnej rzeczywistości, realizowane przez 1000 realities studio. Zarówno gotowe do wdrożenia, jak i spersonalizowane rozwiązania skierowane są przede wszystkim dla pracowników przemysłowych, między innymi z sektora produkcyjnego, energetycznego, wydobywczego i logistyki. W portfolio gotowych rozwiązań AR […]

nsFlow

Platforma rozszerzonej rzeczywistości do zdalnej współpracy z ekspertami, interaktywnych instruktaży i szkoleń praktycznych. Pozwala na zwiększenie produktywności, obniżenie kosztów (szkoleń, podróży służbowych czy przestojów związanych z awariami), minimalizację ryzyka związanego z błędami ludzkimi i zatrzymanie wiedzy w organizacji w obliczu rotacji pracowników. nsFlow jest platformą typu all-in-one, która daje swobodę projektowania i wdrażania aplikacji AR […]