Visual Components

Opis firmy: Visual Components jest wiodącym producentem oprogramowania i rozwiązań do symulacji produkcji 3D. Oferujemy konstruktorom maszyn, integratorom systemów i producentom proste, szybkie i ekonomiczne rozwiązanie do projektowania i symulacji linii produkcyjnych. Rozwiązanie: Firma rozwija oprogramowanie do symulacji 3D do projektowania, walidacji i wizualizacji procesów produkcyjnych. Dzięki Visual Components, managerowie produkcji tworzą wydajniejsze linie produkcyjne, […]

Process Genius

Opis firmy: Process Genius posiada zaawansowane kompetencje w dziedzinie wizualizacji 3D w sferze przemysłowej. Projektuje najnowocześniejsze aplikacje 3D Digital Twin, które dają klientom pełną świadomość sytuacyjną w ich fabryce. Rozwiązanie: Aplikacje 3D Digital Twin zbierają informacje m.in. o działających w tle systemach zakładu przemysłowego lub biurowca w uporządkowanej i łatwej do zrozumienia wizualizowanej formie. Aplikacje […]

vReact

vreact logo

System szkoleniowy dla obiektów przemysłowych vReact, który umożliwia szkolenia w wirtualnej rzeczywistości w oparciu o zautomatyzowane odtworzenie cyfrowych bliźniaków w postaci 3D. Dzięki wsparciu o sztuczną inteligencję, pomaga osobom trenującym w wirtualnej rzeczywistości przyswajać wiedzę w jak najszybszym tempie. Umożliwia szkolenia ze wszystkich czynności przeprowadzanych codziennie w pracy, a także umożliwia treningi w sytuacjach awaryjnych.

Xignum

Oprogramowanie do zarządzania projektem budowlanym w oparciu o metodykę BIM (building information modeling): modele 3D budynków i instalacji przemysłowych. Ułatwia szybkie wykrywanie problemów, optymalizację procesu budowy i obsługi oraz efektywną koordynację dużych zespołów projektowych.

ReliaSol

Rozwiązanie do predykcyjnej i preskrypcyjnej konserwacji, które pozwala znacząco obniżyć koszty utrzymania produkcji przy jednoczesnym wzroście zysków i poziomu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. RSIMS zapewnia holistyczny monitoring maszyn dowolnego typu i integrację wielu źródeł danych. Platforma bazuje na technologii AI, a jej instalacja wymaga jedynie dostępu do danych – bez dodatkowego sprzętu czy przerw w procesach produkcyjnych. […]

Optimatik

optimatik logo

System dla zakładów przemysłowych oraz centrum logistycznych, pozwalający na kompleksowe zarządzanie i optymalizację procesów intralogistycznych. Pozwala na jednoczesne pobieranie w trybie rzeczywistym szeregu metryk efektywnościowych (np. położenie, wykonywane zadanie) na temat funkcjonowania wózków widłowych oraz robotów typu AGV. Zebrane dane, a także integracja z wewnętrznymi systemami typu WMS czy SAP, pozwalają na generowanie oszczędności.

Digital Engineering Solutions

Rozwiązanie do inspekcji i monitoringu infrastuktury (hale, mosty, wieże itd.) przy wykorzystaniu technologii mobilnych, analizy obrazu i cyfrowych modeli konstrukcji. Pozwala na obniżenie kosztów zarządzania infrastrukturą i zwiększenie jej bezpieczeństwa, a także uproszczenie i przyspieszenie wykonywania samej inspekcji.

1000 realities

1000 realities group tworzy rozwiązania w technologii rozszerzonej rzeczywistości, oparte na autorskiej platformie Edge Realities oraz specjalistyczne szkolenia w wirtualnej rzeczywistości, realizowane przez 1000 realities studio. Zarówno gotowe do wdrożenia, jak i spersonalizowane rozwiązania skierowane są przede wszystkim dla pracowników przemysłowych, między innymi z sektora produkcyjnego, energetycznego, wydobywczego i logistyki. W portfolio gotowych rozwiązań AR […]

nsFlow

Platforma rozszerzonej rzeczywistości do zdalnej współpracy z ekspertami, interaktywnych instruktaży i szkoleń praktycznych. Pozwala na zwiększenie produktywności, obniżenie kosztów (szkoleń, podróży służbowych czy przestojów związanych z awariami), minimalizację ryzyka związanego z błędami ludzkimi i zatrzymanie wiedzy w organizacji w obliczu rotacji pracowników. nsFlow jest platformą typu all-in-one, która daje swobodę projektowania i wdrażania aplikacji AR […]