VersaBox

Kompleksowa platforma intralogistyczna oparta na autonomicznych robotach mobilnych, zapewniającą automatyzację procesów transportu wewnętrznego na potrzeby zarządzania produkcją i magazynem. Platforma pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych i osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych – krótki czas zwrotu z inwestycji (12-24 miesiące).

TMA AUTOMATION

Roboty kartezjańskie oraz automatyzacja dostosowana do indywidualnych założeń firm produkcyjnych. Kompleksowa realizacja stanowiska zrobotyzowanego lub linii, łącznie z elementami predictive maintanance.

Roboty CNC

Automatyzacja obsługi obrabiarek CNC oraz elastyczne rozwiązania robotyzacji przemysłowej. Rozwiązania umożliwiają łatwe przezbrajanie, obsługę robotów bez umiejętności programowania, integrację robotów z systemami IT czy z elementami automatyki, a także zarządzanie stanowiskiem z HMI opartym na własnych rozwiązaniach webowych.

Inovatica AGV

Autonomiczne wózki widłowe dla transportu wewnętrznego. Wózki są przeznaczone do pracy w halach magazynowych, przemysłowych i, co ważne, mogą pracować również w chłodniach i mroźniach. Są niewrażliwe na niską temperaturę, brak światła, hałas. Pozwalają w bezpieczny sposób zwiększyć wydajność procesu transportu wewnętrznego, jednocześnie gwarantując stabilność usługi na wysokim poziomie (SLA).

Hetbot

Rozwiązanie do szybkiego konstruowania robotów z modułów. Pierwszym produktem firmy bazującym na idei modułowości jest autonomiczny robot do transportu wewnątrzzakładowego. Szczególną uwagę poświecono w nim na system zasilania, zwiększając jego efektywność o 25%.

DYNAMOTION

Automatyzacja procesów pakowania dla zakładów produkcyjnych z sektora FMCG. Rozwiązanie do aplikacji pakowania zbiorczego, które pozwala na zwiększenie wydajności procesu, podniesienie jego jakości oraz realizację wymagających procesów – takich, jak mixing produktów lub pakowanie kartonów typu display.

DBR77 Platforma robotów

Marketplace, czyli internetowy rynek, którego celem jest połączenie firm produkcyjnych wymagających robotyzacji i automatyzacji (Inwestorów) z podmiotami, które dostarczają i integrują systemy robotyczne (Integratorami). Celem platformy jest pozyskanie od Inwestora kompletnej wiedzy na temat jego potrzeb bądź oczekiwań (opis wyzwania technologicznego), oraz pozyskania od Integratorów opisu pomysłów na rozwiązanie (koncepcje technologiczne) stawianych przed nimi wyzwań. […]