Radientum

Opis firmy: Ekspert w dziedzinie anten i częstotliwości radiowych (RF) dla wysoce zintegrowanych aplikacji internetu rzeczy z doświadczeniem m.in. w technologiach: 2G, 3G, 4G, 5G, UWB, NFC, Bluetooth, WLAN, GNSS, NB-IoT/CAT-M, czy LoRa. Rozwiązanie: Zwinny projekt anteny oparty na symulacji, który przyspiesza proces rozwoju, minimalizuje cykle prototypowania, obniża koszty i ryzyko, umożliwia terminowe wprowadzenie na […]

SEZO

Urządzenia telemetryczne IoT oraz dedykowane rozwiązania sensorowe do monitoringu różnych procesów i zmiennych. Całościowy system monitoringu składa się zarówno z urządzeń pomiarowych, jak i serwera do gromadzenia, analizowania, wizualizowania oraz udostępniania danych. Umożliwia gromadzenie i analizowanie m.in. danych nt. temperatury, wilgotności, przyśpieszenia, natężenia światła, ruchu czy ciśnienia. Na stronie firmy prezentowane są modele podstawowe urządzeń, […]

Proxigroup

Rozwiązania do automatycznej identyfikacji aktywów – śledzenia, lokalizacji, monitoringu i rozwiązywania problemu braku widoczności produktów w łańcuchu dostaw. Przesyłanie danych jest synchronizowane, eliminuje błędy ludzkie i umożliwia szybsze i skuteczniejsze podejmowanie decyzji w oparciu o dane w czasie rzeczywistym. Wspiera proces wdrażania i utrzymania przemysłowego systemu IoT.

Microamp Solutions

Rozwiązanie, które umożliwia prostą implementację infrastruktury sieci mmWave 5G, charakteryzującą się dużą przepływnością i pojemnością, małymi opóźnieniami oraz zgodnością ze standardem O-RAN, na poziomie cenowym i funkcjonalnym nieosiągalnym nigdy dotąd. Pozwala to na łatwe wdrażanie stosunkowo małych, prywatnych (lokalnych) sieci komórkowych 5G dostosowanych do konkretnego użytkownika, które będą mogły połączyć bezprzewodowo każdy zestaw urządzeń.

IS-Wireless

Infrastruktura sieci 4G i 5G, w tym zgodne ze standardami oprogramowanie i sprzęt niezbędny do budowy mobilnych sieci telekomunikacyjnych przez operatorów sieci publicznych, firmy i instytucje prywatne czy jednostki samorządu terytorialnego. Firma dostarcza infrastrukturę działającą w oparciu o model otwarty (open RAN).

Husarnet

Oprogramowanie do łączenia komputerów, robotów, sensorów i innych systemów przemysłowych z minimalnymi opóźnieniami. Rozwiązanie współpracuje z istniejącą infrastrukturą sieciową (np. ethernet, Wi-Fi, LTE) i umożliwia nawiązanie bezpiecznego, silnie szyfrowanego i jednocześnie prywatnego połączenia peer-to-peer urządzeń znajdujących się w różnych sieciach. Działa w tle, na poziomie systemu operacyjnego i może być łatwo zintegrowany z istniejącymi systemami, […]

Embetech

Oprogramowanie do komunikacji w rozległych sieciach bezprzewodowych, dopasowane do szerokiego wachlarza urządzeń IoT i IIoT. Pozwala ono tworzyć ultra-skalowalne sieci mogące obsłużyć setki urządzeń w jednej lokalizacji, przy zachowaniu wysokiej jakości usług transmisji danych. Rozwiązanie jest szczególnie dopasowane do produktów wrażliwych cenowo.