Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Hub4industry gromadzi specjalistów zajmujących się wdrażaniem rozwiązań przemysłu 4.0 do polskich przedsiębiorstw. Od lat świadczymy usługi audytu technologicznego wg metodologii ADMA oraz opracowujemy kompleksowe mapy drogowe transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w kierunku przemysłu 4.0. Nasze usługi pomagają zrozumieć, jak i gdzie wprowadzić nowe technologie, aby przedsiębiorstwo mogło skoncentrować swoje zasoby tam, gdzie przyniosą one największy zwrot.

Plan transformacji cyfrowej potrzebny jest każdemu przedsiębiorstwu produkcyjnemu

Zastanawiałeś się kiedyś, jakie kierunki podjąć, aby wprowadzić swoje przedsiębiorstwo w erę przemysłu 4.0? Na to pytanie odpowiada plan transformacji cyfrowej, będący nieodzownym elementem każdej nowoczesnej firmy, która dąży do bycia na czele innowacji. Plan transformacji cyfrowej (inaczej mapa transformacji) to zintegrowana strategia, która pomaga Twojej organizacji zidentyfikować, jak najlepiej wykorzystać technologie cyfrowe do zaspokojenia potrzeb klientów, zwiększenia efektywności operacyjnej i utrzymania konkurencyjności na dynamicznie zmieniającym się rynku. Bez niego, Twoje przedsiębiorstwo może stracić cenne możliwości i zostać w tyle w globalnej cyfrowej gospodarce.

 

Dlaczego każde przedsiębiorstwo potrzebuje planu transformacji cyfrowej? Przez zrozumienie, jak i gdzie wprowadzić nowe technologie, przedsiębiorstwo może skoncentrować swoje zasoby tam, gdzie przyniosą one największy zwrot. To klucz do przetrwania i przewagi w erze przemysłu 4.0, gdzie technologia i dane są krwioobiegiem biznesu.

 

Aktualnie przedsiębiorcy stoją przed wieloma wyzwaniami:

 • niewystarczająca wiedza o dostępnych technologiach,
 • brak strategicznego podejścia do cyfrowej transformacji,
 • a czasem wręcz opór pracowników.

Z naszą pomocą pokonamy te bariery.

 

Przygotowywane przez nas dokumenty spełniają wymogi stawiane przez programy dofinansowań, takie jak program Działanie 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. 

Jak przebiega usługa?

zamknij

Przygotowując wspólnie mapę drogową transformacji cyfrowej pracujemy warsztatowo. Korzystając ze sprawdzonych, w dużej mierze autorskich narzędzi, identyfikujemy:

 • cele strategiczne transformacji – wizję cyfrowej fabryki,
 • wynikające z niej priorytetowe obszary rozwoju,
 • inicjatywy prowadzące do osiągniecia celów,
 • dane, które warto gromadzić i analizować,
 • niezbędne zasoby, w tym wymagany poziom kompetencji załogi,
 • właściwe wskaźniki pomiaru efektów wprowadzanych zmian.

Wszystko zaczyna się jednak od diagnozy dojrzałości cyfrowej firmy, która przedsiębiorca przeprowadza sam lub z naszą pomocą. Następnie na podstawie wyników diagnozy, rozpoczynamy proces przygotowania planu transformacji.

 

Mapa drogowa (plan) transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0. przedstawia spójną ścieżkę przemiany, wskazując kluczowe etapy, cele, projekty, technologie oraz zasoby potrzebne do osiągnięcia założonych celów transformacji. Mapa ta służy jako przewodnik dla całej organizacji w procesie modernizacji i adaptacji do zmieniającego się środowiska biznesowego, związanego z przemysłem 4.0 i cyfryzacją.

Gdzie zacząć? Diagnoza dojrzałości cyfrowej.

zamknij

Z powodzeniem od kilku lat stosujemy uznaną metodykę ADvanced MAnufacturing (ADMA), która pozwala na przekrojową ocenę zaawansowania cyfrowego firmy we wszystkich kluczowych obszarach działania:

 • planowania strategicznego,
 • wykorzystywania zaawansowanych technologii produkcyjnych,
 • wykorzystywania systemów informatycznych i gromadzenia danych,
 • elastycznego zarządzania produkcją, zaopatrzeniem, logistyką i dystrybucją,
 • dostarczania produktów spełniających wymagania klientów,
 • innowacyjności oraz wsparcia i rozwoju kadr,
 • wszystko przy minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko.

Diagnoza jest podstawą, punktem wyjścia do pracy nad planem – mapą drogową transformacji cyfrowej w kierunku przemysłu 4.0.

Wypełnij ankietę w celu oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa! 

Kto potrzebuje mapy drogowej transformacji cyfrowej?

zamknij
 • Dla małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych zainteresowanych wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań.
 • Dla wszystkich przedsiębiorstw potrzebujących wizji i planu.
 • Dla przedsiębiorstw, które zdają sobie sprawę, że bez strategicznego planowania za niedługo konkurencja ich wyprzedzi.

 

Co otrzymujesz na końcu usługi?

zamknij

Nasi specjaliści spojrzą z szerokiej perspektywy na obecny proces produkcji. Otrzymujesz dokument, który jest kierunkowym planem dla strategicznych decyzji inwestycyjnych, które mają na celu ogólną poprawę konkurencyjności, poprzez zwiększenie elastyczności, równocześnie zapewniając wzrost efektywności i wydajności,  poprawę warunków pracy pracowników. Dokument ten spełnia wymogi stawiane takim dokumentom dla konkursów na dofinansowanie inwestycji na automatyzacje i robotyzację.

Korzyści z posiadania mapy

zamknij

Korzyści dla przedsiębiorstwa z posiadania mapy drogowej transformacji cyfrowej to:

 • Jasna wizja i wytyczne: Mapa drogowa dostarcza przedsiębiorstwu jasnej wizji, gdzie chce się znaleźć w przyszłości i jakie cele chce osiągnąć dzięki transformacji cyfrowej. To pozwala na zrozumienie celów i kierunku działania przez wszystkich pracowników.
 • Skoncentrowane działania: Dzięki mapie przedsiębiorstwo może skupić się na priorytetowych projektach i inwestycjach, które przyniosą największe korzyści w kontekście cyfrowej transformacji. Pozwala to uniknąć rozproszenia zasobów i czasu na mniej istotne działania.
 • Lepsze zarządzanie ryzykiem: Mapa drogowa pozwala na identyfikację potencjalnych ryzyk związanych z transformacją i wdrożeniem nowych technologii. Dzięki temu przedsiębiorstwo może podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze lub przygotować się na ewentualne wyzwania.
 • Optymalizacja zasobów: Mapa drogowa pomaga w zrozumieniu potrzebnych zasobów, takich jak kapitał ludzki, finansowy i technologiczny, które są niezbędne do wdrożenia strategii cyfrowej transformacji. Pozwala to na bardziej efektywne alokowanie zasobów.
 • Zwiększenie konkurencyjności: Przedsiębiorstwo, które ma dobrze zdefiniowaną mapę drogową transformacji cyfrowej, będzie lepiej przygotowane do konkurowania w dynamicznym środowisku biznesowym. Transformacja cyfrowa pozwoli na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, co może przekładać się na przewagę nad konkurentami.
 • Podniesienie wydajności: Przez dostosowanie procesów do nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, przedsiębiorstwo może zwiększyć swoją wydajność i skuteczność operacyjną, co wpłynie pozytywnie na efektywność całej organizacji.
 • Lepsza obsługa klienta: Dzięki transformacji cyfrowej przedsiębiorstwo może dostosować swoje usługi i produkty do zmieniających się potrzeb klientów. Usprawnienie obsługi klienta może zwiększyć lojalność i zadowolenie klientów.

 

Podsumowując, mapa drogowa transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa to strategiczny plan, który pozwala na usystematyzowanie działań związanych z przemianą cyfrową. Posiadanie takiej mapy pomaga osiągnąć celowe wyniki transformacji, zwiększyć konkurencyjność, optymalizować procesy i lepiej odpowiadać na wymagania rynku.

Napisz do nas

W wyniku pracy z nami otrzymasz zestaw materiałów tworzących mapę drogową transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0.

 • Jest to dokument będący narzędziem strategicznym, który przedstawia wizję, cele i plan działania dotyczący wprowadzania technologii 4.0 do procesów produkcyjnych i pomocniczych.
 • Zestaw inicjatyw i projektów wypracowanych wspólnie z przedsiębiorstwem, których wdrożenie ma stanowić faktyczną transformację cyfrową firmy i pozwolić na osiągnięcie wyznaczonych celów. Na mapie transformacji znajdują się zarówno projekty zmian procesowych, technologicznych, jak i rozwoju nowych produktów, usług czy rozwoju modelu biznesowego w obszarach wymagających ulepszeń. Mapa drogowa transformacji zawiera wstępną ocenę potencjalnych inwestycji pod kątem ryzyka technicznego i korzyści z wdrożenia technologii przemysłu 4.0, ich wpływu na biznes, nakładów inwestycyjnych, alokacji zasobów, czy czasów realizacji, a także podstawowe wskaźniki do monitorowania postępów wdrożenia planu.
 • Mapę graficzną – schematyczne ujęcie inicjatyw, zależności i sugerowanej ich kolejności – wstępny harmonogram.
 • Podsumowanie warsztatów, obserwacji i spostrzeżeń, w tym rekomendacji konsultantów konsorcjum, które mogą pomóc firmie w dodefiniowaniu parametrów inicjatyw.

 

Zarząd otrzymuje kierunkowy plan dla strategicznych decyzji inwestycyjnych, które mają na celu ogólną poprawę konkurencyjności, poprzez zwiększenie elastyczności, równocześnie zapewniając wzrost efektywności i wydajności,  poprawę warunków pracy pracowników.

 

 

Porozmawiaj z naszym ekspertem!

daniel kessler

Daniel Kessler

kierownik zespołu ds. cyfryzacji przemysłu

dkessler@kpt.krakow.pl

+48 537 55 55 04

Jesteś zainteresowany bezpłatną konsultacją? Napisz do nas!

Hub4indstry powstał po to, by pomóc jak największej liczbie małych i średnich firm przygotować i rozpocząć proces transformacji oraz wesprzeć firmy będące już na tej drodze w szybszej adopcji nowych technologii. Zacznij od audytu obecnego stanu Twojego przedsiębiorstwa, a następnie zbuduj wizję i plan na przyszłe lata.

Skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 351381295, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość kapitału zakładowego: 25.372.000,00 zł, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia, w celach marketingowych i promocyjnych obejmujących w szczególności informowanie o usługach i wydarzeniach związanych z działalnością European Digital Innovation Hubu hub4industry. Informacje będą przesyłane drogą elektroniczną. Obowiązek informacyjny
Akceptuję politykę prywatności konsorcjum hub4industry
Wyślij
Dziękujemy za przesłaną wiadomość. Wkrótce skontaktujemy się z Państwem.
Podczas przesyłania formularza wystąpił błąd. Prosimy o kontakt telefoniczny.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.