Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
↓

O AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza od lat wiedzie prym w dziedzinie nowoczesnych technologii, ponieważ celem uczelni jest kreowanie rozwiązań fabryki przyszłości. Współpraca AGH z biznesem i przemysłem to w tym momencie jedno z kół zamachowych działalności uczelni. AGH jako uczelnia techniczna jest zaangażowana w proces kształcenia studentów w obszarach Przemysłu 4.0., w szczególności w zakresie szeroko pojętej automatyzacji i robotyzacji, IoT, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, BIM i wielu innych. W efekcie tego procesu uczelnia dostarcza na rynek ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technologii. Ponadto dzięki kooperacji nawiązanej z liderami rynku automotive, w chwili obecnej Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dysponuje największym w Polsce i jednym z największych w Europie laboratoriów Przemysłu 4.0.

Obszary i kompetencje AGH w hub4industry

Sztuczna Inteligencja
Cyberbezpieczeństwo

Jak AGH pomaga firmom wdrażać Przemysł 4.0

Edukacja studentów w dziedzinie automatyzacji i robotyzacji

Akademia Górniczo-Hutnicza jako jedna z kluczowych uczelni technicznych w Polsce aktywnie uczestniczy w procesie kształcenia wykwalifikowanej kadry inżynierskiej, która będzie budować obraz współczesnego przemysłu i gospodarki. Uczelnia wyposaża w kompetencje i umiejętności specjalistów z zakresu informatyki i wszelkich dyscyplin okołoinformatycznych, w tym telekomunikacyjnych. Ponadto wiedzie prym w takich specjalnościach jak: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, automatyka i robotyka, elektrotechnika. Z roku na rok pojawiają się także nowe potrzeby, którym wychodzimy naprzeciw, edukując w dziedzinach cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, IoT, automatyki budynkowej, Smart City i wielu innych.

Realizacja projektów i prace badawcze w obszarze Industry 4.0

AGH realizuje usługi badawcze w formie ekspertyz, analiz, opinii oraz prac zleconych na zamówienie podmiotów gospodarczych, ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorstw w procesie transformacji cyfrowej. Szeroki wachlarz świadczonych usług proinnowacyjnych wzmacnia współpracę między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co przekłada się na wzrost innowacyjności rozwiązań funkcjonujących w dziedzinie technologii Przemysłu 4.0.