Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
↓

Politechnika Krakowska współtworzy hub4industry Digital Innovation Hub

politechnika krakowska
politechnika krakowska

75-letnia tradycja kształcenia kadr inżynierskich kraju, wytrwała praca nad poprawą polskiej myśli naukowo-technicznej oraz nowoczesność i otwartość na zmiany – to Politechnika Krakowska.

Mury Politechniki opuściło prawie 100 tys. absolwentów – to ogromna rzesza przygotowanych do wykonywania zawodu inżynierów i magistrów inżynierów. Politechnika stawia na jakość kształcenia, dając studentom najtrwalszy i najcenniejszy kapitał, z którym wchodzą na rynek pracy – wiedzę. Obecnie uczelnia kształci 14 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych. W ofercie edukacyjnej

Wielu spośród prawie 1100 pracowników naukowych i dydaktycznych to wybitni specjaliści, uczestniczący w pracach międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych. Ich wiedza i kompetencje pozwalają naszej uczelni utrzymać odpowiednią pozycję w Polsce i w międzynarodowym środowisku naukowym

Więcej informacji: www.pk.edu.pl

Technologie przemysłu 4.0, które wspiera Politechnika Krakowska

Automatyzacja i robotyzacja
Sztuczna inteligencja w przemyśle
Sztuczna inteligencja
Metrologia
Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość
Druk 3D
Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysłu 4.0

Na politechnice Krakowskiej powstało Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysłu 4.0. Podstawową działalnością Centrum jest promocja i integracja działań nakierowanych na wdrożenie idei rozwiązań związanych z Przemysłem 4.0, organizacja szkoleń i kształcenie podyplomowe dla interesariuszy przemysłowych, przygotowanie i realizacja projektów krajowych i międzynarodowych, doradztwo i ekspertyzy techniczne, konsultacje przy kreowaniu nowych treści i programów kształcenia Przemysłu 4.0.

Edukacyjna linia produkcyjna

Jak zostać inżynierem Przemysłu 4.0? Na Politechnice Krakowskiej powstaje edukacyjna linia produkcyjna, do której dołączone są trenażery, praktycznie na każdym etapie procesu. Od projektu, przez wykonanie do pełnej kontroli metrologicznej i softwarowej.