Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
↓

BIM Klaster współtworzy hub4industry Digital Innovation Hub

Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych promująca otwarte spojrzenie na wykorzystanie innowacyjnych technologii w budownictwie. To możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, udziału w konferencjach i warsztatach tematycznych. Dostęp do ekspertów, szkoleń i doradztwa. Wspólne realizowanie projektów zwiększające przewagę konkurencyjną na rynku.

BIM Klaster zawiązany został w 2012 roku, z inicjatywy kilku firm z województwa małopolskiego. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie silnie związani z branżą budowlaną, IT i technologiami informacyjnymi. Dziś BIM Klaster funkcjonuje jako oficjalnie zarejestrowane Stowarzyszenie zrzeszające proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, z całej Polski. Więcej informacji: www.bimklaster.org.pl

Technologie przemysłu 4.0, które wspiera BIM Klaster

BIM (Building Information Modeling)
GIS (Geographic Information System)
Druk 3D
Rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR)
scan 3d
Scanning 3D

Jak BIM Klaster pomaga firmom wdrażać Przemysł 4.0

Projekt „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”

Projekt realizowany we współpracy z PwC, kancelarią DZP, na zlecenie Komisji Europejskiej, DG Reform (wcześniej Program Wspierania Reform Strukturalnych). Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii RP. Więcej o projekcie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/mr-promuje-cyfryzacje-procesu-budowlanego-w-polsce-bim

Projekty B&R

Badania nad zastosowaniem zaawansowanych technologii ICT w charakterze integratora procesów projektowania, wykonawstwa i kontroli w systemie  “zaprojektuj i wybuduj”- projekt obejmujący przeprowadzenie prac B+R oraz ich wdrożenie do przedsiębiorstwa – realizowany przez członków BK: M.A.D. ENGINEERS i Sitech Sp. z o.o.
Więcej: https://www.bimklaster.org.pl/oferta/projekty-br/

Szkolenia, warsztaty, webinaria, e-learning