Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Doradztwo. Usługa o kodzie S10a.

Doradztwo w zakresie wykorzystania technologii BIM na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację inwestycji budowlanych z wymogiem BIM

 

Usługa dotyczy realizacji doradztwa na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego (publicznego lub niepublicznego) na realizację inwestycji budowlanych z wymogiem BIM na realizację inwestycji budowlanych z wymogiem BIM
Usługa opiera się na wstępnie przeprowadzonych szkoleniach S3b.
 
Usługa realizowana będzie w formie hybrydowej jako wsparcie eksperckie i obejmuje:

  • Doradztwo merytoryczne na etapie opracowywania Wymagań Wymiany Informacji dla BIM
  • Wsparcie na etapie przetargowym w zakresie opracowania odpowiedzi na pytania oferentów i aktualizacji dokumentacji w zakresie BIM
  • Wywiad, którego celem będzie: zidentyfikowanie zasobów jednostki, których zaangażowanie będzie możliwe do realizacji PP (Projektu Pilotażowego), zapoznanie się ekspertów z dotychczasowym procesem realizacji inwestycji, umiejętnościami personelu, zasobami technicznymi oraz procedurami zarządzania obiegiem informacji w procesie inwestycyjnym

 

Na zakończeniu usługi klient otrzyma raport zawierający wnioski i rekomendacje, dotyczące w szczególności: zapotrzebowania w zakresie zasobów technicznych oraz szkoleń, sugerowaną strukturę organizacyjną zespołu, wskazówki w zakresie zarządzania obiegiem informacji w procesie inwestycyjnym.

 

Kontakt
Katarzyna Orlińska-Dejer
katarzyna@bimklaster.org.pl


Partner realizujący usługę:
 

 

Co zyskasz?

Wartość usługi dla klienta:

  • Przygotowanie postępowania przetargowego przystosowanego do zastosowania metodyki BIM i uzyskania zaplanowanych korzyści
  • Podniesienie kompetencji pracowników
  • Wsparcie doświadczonego eksperta przez cały okres Projektu Pilotażowego
  • Możliwość usprawnienia procesów i zasobów wewnętrznych instytucji/firmy dzięki raportowi podsumowującemu usługę
  • Szybszy przebieg postepowania dzięki uniknięciu ryzyka dużej liczby pytań i odwołań ze strony Oferentów

 

Dla kogo?

Klientem usługi będą inwestorzy planujący przeprowadzenie postępowania na inwestycję budowlaną zaprojektowaną i realizowaną z wymogiem BIM (inwestorzy, wykonawcy, projektanci)

 
 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.