Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Doradztwo. Usługa o kodzie S11a.

Organizacja i optymalizacja funkcjonowania wewnętrznych działów B+R i ocena poziomu TRL projektów

 

Wielu przedsiębiorców planuje poszerzyć swoją ofertę o nowe technologie i rozwiązania, do opracowania których potrzebne są prace badawczo-rozwojowe.
Celem proponowanej usługi konsultingowej jest zapewnienie przedsiębiorcom merytorycznego wsparcia pozwalającego im na podjęcie dobrze przemyślanej decyzji o rozpoczęciu prac B+R i ich realizacji.
 
Usługa obejmować może między innymi:

  • Ocenę charakteru innowacji i jej zasadności w kontekście stanu nauki i techniki. W szczególności pomogłoby to w ukierunkowaniu prac B+R tak, aby uzyskać rozwiązanie atrakcyjne dla rynku i możliwe do realizacji w zakresie kompetencji przedsiębiorcy
  • Określenie charakteru innowacji zgodnie z obowiązującymi zasadami. Oceniony zostanie zarówno zakres innowacji (lokalna, krajowa itp.) i jej rodzaj w ujęciu niezbędnym np. dla ubiegania się o dofinansowanie. W razie potrzeby zostanie również sformułowana opinia o innowacyjności
  • Wsparcie w planowaniu prac B+R. W ramach usługi przedsiębiorca otrzyma pomoc w określaniu zarówno harmonogramu prac jak też i ocenie ich kosztów. Dodatkowo przeprowadzona zostanie ocena kompetencji w zespole przedsiębiorcy i przedstawione zostaną stosowne rekomendacje dotyczące ewentualnych luk
  • Przygotowanie planu prac wstępnych umożliwiających jednoznaczne potwierdzenie zasadności rozpoczęcia prac B+R w szerszym zakresie

 
Zakres merytoryczny działalności B+R u klienta dotyczyć może któregoś z poniższych obszarów tematycznych: automatyzacji procesów, optymalizacji, systemów diagnostycznych, układów sterowania i stabilizacji, wbudowanych układów elektronicznych, systemów IoT oraz przetwarzania brzegowego, optymalizację procesów i produkcji, robotyzacji, czy automatyzacji produkcji.
 
Dobra organizacja i świadome prowadzenie prac o charakterze B+R pozwoli firmom na przygotowanie się do pozyskania i skutecznej realizacji projektów dofinansowanych ze środków na badania przemysłowe i prace rozwojowe.

 

Kontakt
dr hab. inż. Jerzy Baranowski, prof. AGH
jb@agh.edu.pl


Partner realizujący usługę:
 

 

Co zyskasz?

W wyniku zrealizowanej usługi przedsiębiorca otrzyma:

  • Informacje o zasadności realizacji planowanego rozwiązania w kontekście stanu nauki i techniki
  • Określenie poziomu innowacji i opinię o innowacyjności (o ile będzie potrzebna)
  • Pomoc w przygotowaniu planu prac B+R
  • Rzetelną wycenę kosztów przeprowadzenia prac B+R
  • Określenie niezbędnych kompetencji do przeprowadzenia prac w tym rekomendacje co do składu zespołu realizującego prace B+R

Dzięki tym informacjom przedsiębiorca będzie mógł podjąć świadomą decyzję o inwestycji w prace B+R, zwiększy swoje szanse na pozyskanie dodatkowych środków na ich realizację oraz będzie przygotowany do ich efektywnego przeprowadzenia.
 
Przedsiębiorca otrzyma na koniec usługi odpowiednio do zamówienia raport z przygotowania prac badawczo rozwojowych i oceny ich innowacyjności. Raport będzie zawierał wszystkie wyżej wymienione elementy.

 

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa segmentu MŚP o potencjale rozwojowym w kontekście Przemysłu 4.0, planujący otworzyć dział B+R lub usprawnić i rozwinąć jego działania.

 
 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.