Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Doradztwo. Usługa o kodzie S4a.

Audyty dojrzałości cyfrowej i opracowanie map drogowych transformacji cyfrowej przedsiębiorstw

 

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa to proces wieloletni, a wręcz ciągły. Jej sukces skutkujący wdrożeniem nowych technologii cyfrowych wspierających zmiany w procesach oraz rozwojem nowych modeli biznesowych zależy w dużym stopniu od dobrego planowania.

Oferowana usługa wsparcia przedsiębiorstw w opracowaniu planu transformacji realizowana jest przez konsorcjum hub4industry w kilku kluczowych etapach.

 
Etap 1. Diagnoza aktualnego stanu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa. Pozwala ona ocenić punkt wyjścia przed zdecydowanym wkroczeniem na drogę zmiany, prowadzącej do wykorzystania w pełni potencjału 4. rewolucji przemysłowej. Usługa obejmuje kompleksowe badanie dojrzałości cyfrowej na podstawie sprawdzonej metodologii ADMA (ADvanced MAnufactoring) w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy:

 • Zaawansowanie parku technologicznego
 • Digitalizacji procesów
 • Ochrony środowiska
 • Zorientowania na klienta końcowego
 • Warunków i organizacji pracy
 • Elastyczności produkcji i analizy danych
 • Integracji uczestników łańcucha wartości

Wyniki badania prowadzą do poznania wyzwań i identyfikacji głównych obszarów rozwoju przedsiębiorstwa oraz stanowią bazę dla opracowania planu transformacji.

 

Kontakt
Wojciech Przywała
tel. 453 671 055
wprzywala@kpt.krakow.pl


Partner realizujący usługę:
 

 

Co zyskasz?

Proces przeprowadzenia badania stopnia dojrzałości cyfrowej wnosi do spółki szereg wartości:

 • Pozwala na kompleksowy przegląd realizowanych procesów z punktu widzenia potencjału ich rozwoju dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych oraz modelu biznesowego wykorzystującego zbierane i analizowa dane
 • Identyfikuje kluczowe osoby, które stanowić będą trzon zepspołu rozwoju i wdrażania koncepcji
  Przemysłu 4.0
 • Porównanie stopnia zaawansowania firmy w stosunku do wizji fabryki przyszłości, ale także w stosunku do innych przedsiebiorstw o podobnym profilu działalności (benchmark)

 
Metodyka uwzględnia bieżące trendy w zakresie kierunków rozwoju procesów i narzędzi w poszczególnych obszarach działalności fabryk przyszłości. Odpowiedzi na każde pytanie w ankiecie ADMA przedstawiają kolejne poziomy zaawansowania pozwalającej na uświadomienie, jakie procesy, rozwiązania technologiczne, działania powinny być podejmowane, aby podnieść własny poziom dojrzałości cyfrowej. Informacje te oparte są z jednej strony na szeroko akceptowanych trendach zarządzania i prowadzenia działalności produkcyjnej, jak i praktycznych doświadczeniach najbardziej zaawansowanych firm, które identyfikowane są jako latarnie dla pozostałych firm wytwórczych (Global Lighthouse Network, by World Economic Forum).
 
Na koniec etapu współpracy przedsiębiorca otrzymuje raport z charakterystyką dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa, określeniem poziomu wykorzystania technologii cyfrowych oraz zarządzania w oparciu o dane, informacjami o działaniach zmierzających do zmiany modelu pod kątem wykorzystania technologii cyfrowych, wskazaniem kierunków rozwoju i zidentyfikowanych projektów priorytetowych.
Raport stanowi podstawę do kolejnych kroków i wypracowania planu transformacji cyfrowej grupy.

 

Dla kogo?

Usługi przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw MŚP z branż produkcyjnej, logistycznej, handlowej i usługowej podchodzących do transformacji cyfrowej w sposób strategiczny i planowy.

 
 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.