Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Doradztwo. Usługa o kodzie S4b.

Audyty dojrzałości cyfrowej i opracowanie map drogowych transformacji cyfrowej przedsiębiorstw

 

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa to proces wieloletni, a wręcz ciągły. Jej sukces skutkujący wdrożeniem nowych technologii cyfrowych wspierających zmiany w procesach oraz rozwojem nowych modeli biznesowych zależy w dużym stopniu od dobrego planowania.

Oferowana usługa wsparcia przedsiębiorstw w opracowaniu planu transformacji realizowana jest przez konsorcjum hub4industry w kilku kluczowych etapach.

 
Etap 2. Opracowywanie planu działania na rzecz cyfryzacji (Plan/Mapa Drogowa Transformacji Cyfrowej).

Proces przygotowania mapy transformacji obejmuje obszarów działań angażujących konsultantów hubu i pracowników przedsiębiorstwa:

  • Audyt procesów realizowanych w firmie, obserwacja rzeczywistego funkcjonowania frmy, wywiady, identyfikacja nieprawidłowości i potencjał poprawy efektywności wybranych procesów czy optymalizacji działań
  • Warsztaty strategiczne, których celem jest wypracowanie wizji procesu transformacji, identyfikacja głównych inicjatyw rozwojowych, a także opomiarowanie ich wpływu na rozwój działalności firm
  • Opracowanie raportu i dodatkowych narzędzi dla przedsiębiorcy do zarządzania i śledzenia postępów realizacji kolejnych działań w planie transformacji

 

Kontakt
Wojciech Przywała
tel. 453 671 055
wprzywala@kpt.krakow.pl


Partner realizujący usługę:
 

 

Co zyskasz?

Zarząd otrzymuje kierunkowy plan dla strategicznych decyzji inwestycyjnych, które mają na celu ogólną poprawę konkurencyjności, poprzez zwiększenie elastyczności, równocześnie zapewniając wzrost efektywności i wydajności, poprawę warunków pracy pracowników.
 
Mapa drogowa transformacji cyfrowej to dokument i dodatkowe materiały (arkusze) będące narzędziem strategicznym, który przedstawia wizję, cele i plan działania dotyczący wprowadzania technologii 4.0 do procesów produkcyjnych i pomocniczych. W jej skład wchodzą:

  • Zestaw inicjatyw i projektów wypracowanych wspólnie z przedsiębiorstwem, których wdrożenie ma stanowić faktyczną transformację cyfrową firmy i pozwolić na osiągnięcie wyznaczonych celów. Na mapie transformacji znajdują się zarówno projekty zmian procesowych, technologicznych, jak i rozwoju nowych produktów, usług czy rozwoju modelu biznesowego w obszarach wymagających ulepszeń
  • Wstępna ocena potencjalnych inwestycji pod kątem ryzyka technicznego i korzyści z wdrożenia technologii Przemysłu 4.0, ich wpływu na biznes, nakładów inwestycyjnych, alokacji zasobów, czy czasów realizacji, a także podstawowe wskaźniki do monitorowania postępów wdrożenia planu
  • Dobór i opis mierników efektywności wdrażania inicjatyw technologicznych, procesowych i organizacyjnych w grupie
  • Schemat graficzny obrazujący zależności i sugerowana kolejność uruchamiania inicjatyw rozwojowych – wstępny harmonogram

Mapa drogowa jest coraz częściej dokumentem wymaganym przez instytucje finansujące inwestycje w projekty rozwojowe.

 

Dla kogo?

Usługi przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw MŚP z branż produkcyjnej, logistycznej, handlowej i usługowej podchodzących do transformacji cyfrowej w sposób strategiczny i planowy.

 
 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.