Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Doradztwo. Usługa o kodzie S5a.

Audyt i usługi doradztwa w zakresie cyfryzacji i automatyzacji wybranych procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych

 

Audyt obejmuje przegląd i analizę wybranych procesów produkcyjnych, ocenę stopnia automatyzacji i propozycję zmian w badanym zakresie.

Doradztwo obejmuje prace w zakresie wspólnego wypracowania:

  • potencjału automatyzacji i cyfryzacji przepływu w procesie wytwarzania,
  • mapę drogową z propozycją zmian w tym zakresie,
  • ocenę inwestycji pod kątem stopnia skomplikowania technicznego (ryzyko techniczne), wpływu na biznes, nakładów inwestycyjnych oraz czasu realizacji, co pozwala na nadanie im priorytetów,
  • w trakcie prac wykorzystywane jest oprogramowanie do symulacji procesów produkcyjnych i logistycznych, które pomaga obliczyć przepustowość poszczególnych stacji/operacji, a także całego systemu produkcyjnego,
  • dodatkowo, w trakcie usługi możliwe jest stworzenie wizualizacji koncepcji w wirtualnej rzeczywistości oraz prezentacja z wykorzystaniem narzędzi VR w showroom Industry 4.0 w Krakowie.

 

Kontakt
Piotr Wilk
tel. +48 661 403 601
piotr.wilk@astor.com.pl


Partner realizujący usługę:
 

 

Co zyskasz?

 
Poprzez realizację planowanej usługi, przedsiębiorstwo otrzymuje mapę drogową automatyzacji wybranych procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych.
 
Wartość usługi: Przegląd możliwości automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji, ocena inwestycji pod kątem ryzyka, wpływu biznesowego, nakładów i czasu realizacji.

Koncepcje zautomatyzowanych stanowisk: Tworzenie koncepcji wraz z dynamiczną wizualizacją pracy lub modeli 3D, wspomagających analizy i burzę mózgów z klientem.

Wytyczne dla zarządu: Dostarczenie wytycznych do strategii inwestycji w nowoczesne technologie produkcyjne, poprawiających parametry biznesowe i warunki pracy.

Opracowanie dla klienta: Raport opisowy z wizualizacjami koncepcji w 2D lub 3D.

 

Dla kogo?

Usługi przeznaczone dla wszystkich przedsiębiorstw MŚP z branż produkcyjnej, logistycznej, handlowej i usługowej o relatywnie niskim lub średnim stopniu zaawansowania technologicznego (np. niskim stopniu automatyzacji procesów) i potrzebujące technologicznego planu inwestycyjnego dla automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji procesów.

 
 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.