Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Doradztwo. Usługa o kodzie S5b.

Audyt procesów i doradztwo w zakresie określenia funkcjonalności i doboru lub rozwoju systemów klasy ERP/MRPII

 

Usługa obejmuje analizę i diagnozę potrzeb firmy w zakresie realizowanych procesów, które podlegać mogą cyfryzacji z wykorzystaniem oprogramowania klasy ERP, realizowaną poprzez:

  • Rozpoznanie celów biznesowych po konsultacjach z Zarządem i kadrą kierowniczą
  • Analizę organizacji i jej aktualnego modelu biznesowego
  • Wywiady z pracownikami
  • Badanie napotykanych przez pracowników problemów w różnych działach

 
Usługa doradcza przy doborze i wdrożeniach zintegrowanych systemów informatycznych ERP obejmuje:

  • Wykonanie analizy przedwdrożeniowej, identyfikacji i zdefiniowaniu potrzeb oraz wymagań przedsiębiorstwa
  • Doradztwo w opracowaniu specyfikacji (w tym specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
  • Identyfikację systemów ERP spełniających najwięcej istotnych warunków zamówienia
  • Doradztwie przy wyborze ofert dotyczących wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania (ERP)
  • Opiniowanie ofert dostawców systemu ERP w zakresie funkcjonalnym, dobór zespołu wdrożeniowego dostawcy i metodyki prowadzenia wdrożenia systemu ERP
  • Nadzór i audyt wdrożeń systemów informatycznych zarządzania ERP, w tym ocena jakości dokumentacji wdrożeniowej, pilnowanie terminów wykonania kolejnych etapów wdrożenia, ocena realizacji kamieni milowych

 

Kontakt
dr Katarzyna Grobler-Dębska
grobler@agh.edu.pl
 
dr hab. inż Edyta Kucharska, prof. AGH
edyta@agh.edu.pl


Partner realizujący usługę:
 

 

Co zyskasz?

Usługa odpowiada na typowe wyzwanie z jakim zgłasza się przedsiębiorca w zakresie doboru rozwiązań informatycznych oraz należyte ich wdrożenia w przedsiębiorstwie. Ze względu na  szybko rosnące możliwości technologii informatycznych systemy ERP rozwijają się w znacznym tempie wraz z jednoczesnym wzrostem specjalizacji przedsiębiorstw, usługa znacznie zmniejsze ryzyka związane z określeniem wymagań i doborem właściwego rozwiązania informatycznego wspierającego procesy biznesowe przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca otrzyma na koniec usługi odpowiednio do zamówienia raport analizy przedwdrożeniowej, prezentację możliwych do zastosowania systemów ERP, sprawozdania ze spotkań, sprawozdanie z nadzoru i audytu wdrożenia.

 

Dla kogo?

Usługi przeznaczone są dla wszystkich produkcyjnych, handlowych i usługowych MŚP planujących zakupić i wdrożyć lub rozbudować posiadany system klasy ERP.

 
 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.