Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Doradztwo. Usługa o kodzie S5c.

Audyty i doradztwo w zakresie optymalizacji procesów produkcji, planowania i logistyki

 

Usługa obejmuje przeprowadzenie audytu i ocenę efektywności firmy w 3 obszarach – Produkcja, Planowanie i Logistyka, a jej celem identyfikacja i wskazanie obszarów o największym potencjale usprawnień.
W trakcie realizacji usługi podejmowanych jest szereg działań:

 • Obserwacja procesów produkcyjnych oraz logistycznych
 • Weryfikacja efektywności organizacji pracy
 • Ocena dojrzałości organizacji na bazie metodologii optymalizacyjnych m.in. Lean
 • Analiza efektywności wykorzystania parku maszynowego
 • Identyfikacja wyzwań w procesie planowania

 
Zainteresowanie usługą pojawia się zazwyczaj w sytuacji, kiedy organizacja dostrzega, że obecne procesy mogą być przeszkodą dla sprostania zwiększonemu zapotrzebowaniu rynkowemu, a w konsekwencji blokować rozwój firmy. Inną z przesłanek jest oczekiwanie w zakresie podnoszenia swojej konkurencyjności, podnoszenia standardów jakościowych czy też podnoszenie poziomu obsługi klienta.
 
Realizacja usługi obejmuje serie spotkań z pracownikami, zarówno realizującymi procesy jak i decydentami, obserwacje realizacji i pomiary efektywności procesów, a także ocenę on-line efektywności maszyn przy użyciu dostarczanych czujników IoT (Intenet of Things).
 
Czas realizacji usługi jest zależny od złożoności procesów oraz dostępności zasobów klienta, ale dzięki zaangażowaniu dedykowanego zespołu specjalistów zazwyczaj zajmuje do 3 miesięcy. Czas ten obejmuje wszystkie działania analityczne, obserwacje oraz definiowanie rekomendacji wraz z przygotowaniem raportu końcowego.
 
Usługa może być kontynuowana w formie wdrożenia pilotażowego rekomendacji S14

 

Kontakt
Michał Matejczyk
tel. 603 753 779
michal.matejczyk@entra-group.eu


Partner realizujący usługę:
 

 

Co zyskasz?

W rezultacie przeprowadzonego audytu do rąk klienta otrzymuje:

 • Obiektywną wiedzę o poziomie efektywności procesów w firmie (często zróżnicowana w różnych obszarach)
 • Precyzyjną ocenę potencjału efektów optymalizacji wg. wybranych parametrów (zasoby finansowe, energetyczne, kadrowe, czas, jakość) i/lub obszarów działania
 • Zdefiniowane projekty poprawy w poszczególnych obszarach
 • Plan działania dla kolejnego etapu: Wdrożenie, obejmujący projekty poprawy wraz z priorytetami i harmonogramem wdrożenia
 • Rekomendacje w zakresie możliwych do zastosowania i uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań i narzędzi Przemysłu 4.0
 • Gwarancję trafności rekomendacji wynikającą z 20-letniego doświadczenia

 
Wnioski maja postać raportu podsumowującego, który jest również Planem Rozwoju dla zapewnienia skutecznej optymalizacji procesów i stanowić może uzupełnienie i uszczegółowienie kompleksowej mapy drogowej transformacji cyfrowej.

Obok wniosków i rekomendacji działań usprawniających zawiera także ocenę gotowości organizacji dla wykorzystywania rozwiązań Przemysłu 4.0, a jego elementem jest model symulacyjny procesów produkcyjnych i logistycznych, który przedstawia efekty proponowanych zmian przed ich fizyczną realizacją.

 

Dla kogo?

Usługa przeznaczona jest dla firm produkcyjnych MŚP, a bezpośrednim odbiorcą działań zwykle jest Zarząd Właściciele lub kadra zarządzająca Produkcji lub Logistyki.

Usługa przeznaczona jest głównie dla firm produkcyjnych i handlowych – zajmujących się dystrybucją towarów.
W realizacji usługi uczestniczą z reguły członkowie zarządu lub dyrektor zarządzający, którzy pełnią zwykle rolę komitetu sterującego.
W ramach oceny powoływany jest zespół projektowy złożony z personelu klienta, którego skład jest odpowiedzialny za realizację zidentyfikowanych działań optymalizacyjnych w audytowanych procesach.

 
 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.