Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Doradztwo. Usługa o kodzie S6a.

Audyt danych i analiza możliwości zastosowania, skalowalności i zwrotu z inwestycji w technologie AI w przedsiębiorstwie

 

Usługa obejmuje konsultacje w zakresie identyfikacji obszarów, w których zastosowanie rozwiązań przy wsparciu analitycznym i algorytmicznym narzędzi sztucznej inteligencji może przynieść przedsiębiorstwu realne korzyści.
W trakcie usługi przeprowadzona jest analiza dostarczonych przez Klienta danych według następujących kroków:

 • Propozycja i ustalenie Business Case, które dla danego Klienta ma szansę przynieść największy zwrot z inwestycji, np. efektywność energetyczna, predictive maintenance; na podstawie spotkań, wywiadów i warsztatów z klientem
 • Możliwość integracji z systemami SCADA i dobór systemów zbierania danych (IIoT) – wykorzystanie realnych danych historycznych Klienta w infrastrukturze testowej w ramach realizowanego projektu
 • Analizy danych z wykorzystaniem metod analizy statystycznej
 • Przygotowanie i przetestowanie zestawu algorytmów sztucznej inteligencji, które mają rozwiązać opracowany wcześniej z klientem Business Case
 • Przygotowanie algorytmów bazujących na danych historycznych dostarczonych przez Klienta oraz wiedzy eksperckiej zespołu i konsultantów
 • Ocena skuteczności działania wypracowanych algorytmów sztucznej inteligencji bazujących na realnych danych i wskaźnikach efektywności – testy
 •  
  Celem prac jest ekspertyza uwzględniająca potencjalne zyski z wdrożenia i koszty uruchomienia takiego systemu.

 

Kontakt
Szymon Rewilak
tel. 723 450 415
szymon.rewilak@astor.com.pl
Mateusz Zajchowski
tel. 12 424 00 62
mateusz.zajchowski@astor.com.pl


Partner realizujący usługę:
 

 

Co zyskasz?

Usługa przewiduje opracowanie raportów z oceny jakości danych, doboru optymalnych algorytmów, wyników testów i symulacji, w tym oceny efektywności modeli, kalkulacja opłacalności wdrożeń (ROI) rekomendowanych narzędzi AI.
Rezultatem analizy jest oszacowanie wartości zwrotu z inwestycji w formie dokumentu zawierającego:

 • Obszary analizy z największym potencjałem
 • Wnioski z przeprowadzonych analiz wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji przeprowadzonych na infrastrukturze testowej, na danych historycznych dostarczonych przez Klienta dla wskazanych obszarów
 • Propozycja architektury, kosztów oraz czasu potrzebnego do wdrożenia analogicznego rozwiązania na infrastrukturze klienta
 • Rekomendacje wynikające z wdrożenia systemów opartych o algorytmy sztucznej inteligencji w przeanalizowanych obszarach

 
Wykorzystanie danych historycznych i algorytmów sztucznej inteligencji pozwala na szeroką analizę procesów. Możliwe jest wykrycie bardziej subtelnych korelacji między parametrami pracy urządzeń, w porównaniu do manualnej analizy wykonanej przez człowieka.
 
Przykładem takiego scenariusza może być wczesne wykrycie ryzyka awarii urządzenia, bazując na całym zestawie parametrów opisujących jego pracę. Manualna ocena zestawu kilkudziesięciu, do nawet kilkuset parametrów jest praktycznie niemożliwa. Wykorzystanie algorytmów pozwala na realizację takiego scenariusza i precyzyjne wyznaczenie korzyści biznesowych.
 
Przeprowadzenie usługi wiąże się z realnymi kosztami i koniecznością zaangażowania czasu oraz innych zasobów. Klient zyskuje możliwość na obniżenie tego ryzyka co finalnie wpływa na przyspieszenie decyzji o przyszłym wdrożeniu całego systemu. Przełoży się to także na podniesienie efektywności działania obszarów przedsiębiorstwa będącego przedmiotem analizy.

 

Dla kogo?

Małe i średnie przedsiębiorstwa w obszarze przemysłu, które są na początku drogi do Przemysłu 4.0 i szukają możliwości sprawdzenia czy algorytmy sztucznej inteligencji pozwolą uzyskać zakładane ROI.

 
 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.