Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Test-before-invest. Usługa o kodzie S6c.

Doradztwo i realizacja wstępnych prac B+R z zakresu analizy danych i wspomagania decyzji, diagnostyki i wykrywania usterek, predykcji popytu, optymalizowania planowania produkcji, sterowania predykcyjnego, etc.

 

Usługa obejmuje przeprowadzenie wstępnych prac badawczo-rozwojowych, zwykle wiążących się z wysokim ryzykiem, ale pozwalających na sprawdzenie czy rozważana koncepcja jest w ogóle realizowalna oraz czy jej działanie w ograniczonym zakresie rokuje na rozszerzanie jej na szerszy zakres działalności przedsiębiorcy.

Prowadzenie prac będzie realizowane w następujących zakresach tematycznych:

  • Integracja mechanizmów analizy danych i modelowania statystycznego w różnego rodzaju mechanizmy Przemysłu 4.0 (np. diagnostyka, wykrywanie usterek, wspomaganie decyzji)
  • Tworzenie mechanizmów predykcyjnych w celu zwiększenia efektywności produkcji i jej utrzymania (np. predykcja popytu, predictive maintenance sprzętu)
  • Optymalizacja procesów produkcyjnych i logistycznych (np. szeregowanie, marszrutowanie)
  • Tworzenie układów sterowania i planowania (np. regulacja cyfrowa, sterowanie predykcyjne)
  • Systemy diagnostyczne dla realizacji określonych pomiarów

 
Szczegółowy zakres merytoryczny ustalany będzie z przedsiębiorcą. Realizacji może polegać w szczególności na utworzeniu demonstracyjnego rozwiązania zredukowanego problemu, i określenia potencjału jego rozszerzenia. Przy tej okazji określony i zweryfikowany zostanie również poziom gotowości technologicznej (TRL) rozwiązania.

 

Kontakt
dr hab. inż. Jerzy Baranowski, prof. AGH
jb@agh.edu.pl


Partner realizujący usługę:
 

 

Co zyskasz?

Przedsiębiorca w wyniku zrealizowanej usługi otrzyma następujące korzyści:

  1. Osiągnięcie i potwierdzenie poziomu gotowości TRL co najmniej 2
  2. Wstępna analiza własności intelektualnej zagadnienia
  3. Weryfikacja realizowalności planowanych prac B+R
  4. Częściowa realizacja planowanego rozwiązania pozwalająca na podjęcie decyzji o inwestycji

Pozwoli to na podjęcie świadomej decyzji o rozpoczęciu prac badawczo rozwojowych na dużą skalę, prowadzących do wdrożenia opracowanej technologii.
 
Wynikiem usługi będzie raport z dogłębnej analizy koncepcji prac zawierający również wstępną analizę pod kątem oryginalności rozwiązania. Dodatkowo przedsiębiorca otrzyma wyniki badań laboratoryjno-symulacyjnych, potwierdzających osiągnięcie danego TRL. Przedsiębiorca otrzyma również wyniki prac takie jak kody źródłowe i dokumentację rozwiązań demonstracyjnych.

 

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa segmentu MŚP o potencjale rozwojowym w kontekście Przemysłu 4.0

 
 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.