Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Doradztwo. Usługa o kodzie S6d.

Audyt gotowości wdrożenia analityki predykcyjnej

 

Usługa polega na przeprowadzeniu audytu, który obejmuje:

  • Procesu zbierania danych w przedsiębiorstwie pod względem gotowości wdrożenia technologii analityki predykcyjnej
  • Analizy posiadanych zasobów (m.in. parku maszynowego), systemów pomiarowych, organizacji utrzymania ruchu etc.
  • Analizy posiadanych danych, w tym określenia potencjału danych pod kątem analityki predykcyjnej

Audyt dedykowany jest firmom przemysłowym i produkcyjnym, głównie z sektora średnich przedsiębiorstw, będącym w trakcie lub planującym przeprowadzenie transformacji cyfrowej. Firmom rozważającym wdrożenie rozwiązań analitycznych, które zoptymalizują procesy wewnętrzne i pozwolą na uniknięcie kosztownych awarii maszyn.

 

Kontakt
Piotr Lipnicki
tel. 605 241 056
piotr.lipnicki@reliasol.ai


Partner realizujący usługę:
 

 

Co zyskasz?

W wyniku przeprowadzonego audytu klient otrzyma informację, czy dzięki wdrożeniu technologii Predykcyjnego Utrzymania Ruchu może osiągnąć zwiększenie produkcji, obniżenie kosztów czy wyeliminowanie nieprzewidzianych awarii.
Raport końcowy uwzględnia wnioski z analizy danych i ocenę ich potencjału do wykorzystania podczas budowania rozwiązań predykcyjnych. Przedsiębiorstwo otrzyma również wytyczne w zakresie rozbudowy zasobów technicznych:

  • niezbędnej rozbudowy systemów pomiarowych
  • adekwatnych sposobów zbierania danych z zidentyfikowanych zasobów technicznych (maszyn, linii, urządzeń)
  • infrastruktury informatycznej lub zasobów chmurowych i aplikacji pomocnych w uruchomieniu predykcyjnego utrzymania ruchu

 

Dla kogo?

Usługa kierowana jest do przemysłowych i produkcyjnych MŚP, będącym w trakcie lub planującym przeprowadzenie transformacji cyfrowej, w tym w szczególności rozważającym wdrożenie rozwiązań analitycznych dla uniknięcia nieprzewidzianych awarii parku maszynowego.
Odbiorcami usługi są najczęściej dyrektor przedsiębiorstwa, dyrektor produkcji, inżynier produkcji, kierownik ds. utrzymania  ruchu oraz osoby  odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, jakością oraz majątkiem przedsiębiorstwa.

 
 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.