Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenia. Usługa o kodzie S3a3.

Procesy kontroli jakości oraz zasady akredytacji laboratoriów badawczych w firmach

 

Coraz więcej przedsiebiorstw dostrzega wartość projektowania produktów i doskonalenia procesów w oparciu o własne laboratoria badawczo-rozwojowe. Ponadto decydują się one na wykorzystanie własnych laboratoriów na potrzeby kontroli procesów i zapewnienia jakości wyrobów. Sprawne działanie laboratoriów bazuje na zaufaniu do metod badawczych i parametrów wykorzystywanych urządzeń pomiarowych. Akredytacja jednostek badawczych staje się bardzo pożądana, a w wielu dziedzinach wręcz niezbędna, aby jednostka mogła utrzymać pozycję na rynku.
Oferowane szkolenie obejmuje tematykę z obszaru systemów jakości, wykorzystania procesów laboratoryjnych, procedury audytów i akredytacji laboratoriów.
Szkolenie trzydniowe.

 

Kontakt
Danuta Owczarek
tel. 504 869 488
danuta.owczarek@pk.edu.pl


Partner realizujący usługę:
 

 

Co zyskasz?

W wyniku szkolenia pracownicy klienta uzyskają szczegółowe informacje na temat:

  • Organizacji i utrzymania systemów zarządzania jakością
  • Procedury akredytacji: udzielenie lub rozszerzenie zakresu akredytacji
  • Organizacji i przebiegu audytów wewnętrznych i zewnętrznych, audytów systemu zarządzania, oraz obszaru technicznego wzbogaconą o cenne przykłady ze środowiska metrologicznego, metrologii on-line
  • Metod wzorcowania aparatury, utrzymania biegłości pomiarowej, spójności pomiarowej
  • Wymagań norm: PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, PN-EN ISO 9001, ISO 31000 w zakresie akredytacji

Usługa kończy się potwierdzeniem udziału w szkoleniu na kierownika ds. jakości/ kierownika technicznego/ audytora wewnętrznego w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (uzależnione jest to od zakresu szkolenia) z rozszerzeniem o cenne aspekty techniczne – konieczne szkolenia przy chęci akredytowania działalności.

 

Dla kogo?

Szkolenie skierowane do pracowników firm prowadzących laboratoria wewnętrzne lub planujących ich uruchomienie lub rozbudowę. Adresatami są osoby odpowiedzialne za zarządzanie laboratoriami, kierownicy ds. jakości, utrzymania ruchu oraz audytorzy systemów zarządzania jakością.

Złożoność kursu może być dowolnie dopasowana począwszy od osób początkujących po ekspertów w dziedzinie ISO/ Systemów Zarządzania/ Akredytacji – brak szczególnych wymagań odnośnie umiejętności osób uczestniczących.

 

 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.