Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenia. Usługa o kodzie S3a4.

Szkolenie z zastosowania symulacji cyfrowych w Przemyśle 4.0

 

Oferta skierowana dla firm przechodzących transformacje i wdrażających rozwiązania nowe i nieznormalizowane, gdzie konieczne jest wypracowanie metod walidacji i dobór parametrów, aby potwierdzić spełnienie szczególnych wymagań dotyczących konkretnie zamierzonego zastosowania.
Większość nowoczesnych metod walidacji procesów i technologii opiera się na zastosowaniu narzędzi symulacji cyfrowej.
Szkolenie obejmuje przegląd metod walidacji, zdefiniowania problemu, doboru parametrów, zaprogramowanie symulacji i metod analizy wyników.
Szkolenie trzydniowe.

 

Kontakt
Danuta Owczarek
tel. 504 869 488
danuta.owczarek@pk.edu.pl


Partner realizujący usługę:
 


 

Co zyskasz?

W efekcie szkolenia pracownicy klienta będą mogli zdobyć wiedze na temat:

  • Metod walidacji
  • Identyfikacji czynników mogących wpływać na niepewność
  • Wyboru parametrów walidacyjnych oraz określenia ich dopuszczalnej wartości, wyznaczania wartości parametrów
  • Wyboru techniki walidacyjnej
  • Opracowania i zatwierdzenia programów badań walidacyjnych
  • Realizacji metod walidacyjnych
  • Statystycznej analizy błędów
  • Wymagań ISO w obszarze walidacji

Usługa szkolenia kończy się potwierdzeniem udziału w szkoleniu z walidacji metod cyfrowych.

 

Dla kogo?

Usługa kierowana jest do osób opracowujących metody cyfrowe oraz osób związanych z zapewnieniem jakości:

  • Kierownicy/pełnomocnicy ds. jakości, pracownicy działu jakości
  • Kierownicy i personel techniczny

Złożoność kursu może być dowolnie dopasowana począwszy od osób początkujących po ekspertów w zakresie procesów walidacyjnych – brak szczególnych wymagań odnośnie umiejętności osób uczestniczących.

 

 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.