Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenia. Usługa o kodzie S3a5.

Szkolenie w zakresie integracji danych sterowników w standardzie OPC

 

Szkolenie pozwalające na pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu wymiany danych pomiędzy systemami różnej klasy powszechnie stosowanymi obecnie w przedsiębiorstwach produkcyjnych – dotychczas często jako oddzielne byty, a wymagające integracji celem rozwoju w kierunku Przemysłu 4.0.
Niezależnie od branży przemysłowej, takie firmy muszą być na etapie przynajmniej częściowej automatyzacji aby integracja danych dynamicznych (wdrożenie standardu OPC) była możliwa.

Usługa obejmuje szkolenie z obszaru Integracji Sterowników. Elementem szkolenia jest Integracja danych dynamicznych w standardzie OPC obejmuje problematykę:

 • Standardów wymiany danych OPC DA oraz UA
 • Dynamicznej wymiany danych pomiędzy sterownikami PLC, urządzeniem peryferyjnymi (Andon) i serwerem OPC
 • Gromadzenia danych dynamicznych w bazie danych
 • Pozostałych metod integracji danych dynamicznych – JSON – pomiędzy aplikacjami lub pomiędzy składowymi architektury Przemysłu 4.0; pomiędzy systemem ERP lub MES z urządzeniami peryferyjnymi, w zakresie zarządzania (planowania, realizacji i rozliczania) zleceń produkcyjnych z wykorzystaniem standardów OPC + SQL + JSON
 • Pomiaru i interpretacji wskaźników: OEE, TEEP, MTBF, MTTR

Szkolenie trzydniowe.

 

Kontakt
Paweł Wojakowski
tel. 509 620 857
pawel.wojakowski@pk.edu.pl


Partner realizujący usługę:
 

 

Co zyskasz?

W wyniku szkolenia pracownicy klienta zdobędą wiedzę w zakresie:

 • Standardu wymiany danych OPC w szczególności w specyfikacji Data Access (DA) oraz Unified Architecture (UA)
 • Integracji danych dynamicznych pomiędzy wybranym sterownikiem PLC a serwerem OPC
 • Warunków zapisu danych dynamicznych w wybranej hierarchicznej bazie danych z wykorzystaniem zapytań SQL
 • Sposobu przesyłania danych w standardzie OPC pomiędzy wybranym sterownikiem PLC a konkretnym urządzeniem peryferyjnym, w tym przypadku urządzeniem do monitorowania czasu produkcji jakim jest tablica andon
 • Wykorzystania innych metod integracji danych dynamicznych ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie języka JSON (JavaScript Object Notation) jako standardu wymiany danych pomiędzy aplikacjami lub pomiędzy składowymi architektury Przemysłu 4.0
 • Integracji systemów zarządzania przedsiębiorstwem, np. klasy ERP lub MES z urządzeniami peryferyjnymi, np. tablicą andon oraz ze sterownikami PLC w zakresie zarządzania (planowania, realizacji i rozliczania) zleceń produkcyjnych z wykorzystaniem standardów OPC + SQL + JSON
 • Interpretacji wyników produkcyjnych w postaci wskaźników KPI’s (w tym OEE, TEEP, MTBF, MTTR) widocznych i przetwarzanych online na podstawie danych dynamicznych przesyłanych w standardzie OPC + JSON

Usługa kończy się wydaniem certyfikatu poświadczającego nabycie umiejętności podstawowych prac wdrożeniowych zintegrowanego systemu wymiany danych dynamicznych w standardzie OPC.

 

Dla kogo?

Pracownicy firm produkcyjnych z działów IT, Utrzymania Ruchu oraz Automatyki gotowych do podjęcia wysiłku na rzecz cyfryzacji obiegu dokumentacji produkcyjnej z wyszczególnieniem obiegu zleceń produkcyjnych w formie cyfrowej jako standardu Przemysłu 4.0.

 
 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.