Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenia. Usługa o kodzie S3a6.

Szkolenie z zaawansowanych technologii Przemysłu 4.0 z obszaru IIoT

 

Usługa obejmuje szkolenie z obszaru wykorzystania systemów IIoT – Internet rzeczy w systemach produkcyjnych. Zakres tematyczny obejmuje zaprezentowania i omówienie:

  • Obszarów działalności produkcyjnej z których zbierane i analizowane dane pozwalają na doskonalenie procesów
  • Metod dostępu do danych, ich zbierania i archiwizacji
  • Wykorzystywanej infrastruktury – sterowników, czujników, warstwy komunikacyjnych, aplikacji
  • Programowania oraz konfigurowania urządzeń, czujników i aplikacji
  • Integracji informacji w systemach produkcyjnych
  • Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury, danych i aplikacji

Szkolenie trzydniowe.

 

Kontakt
Waldemar Małopolski
tel. 506 129 625
waldemar.malopolski@pk.edu.pl


Partner realizujący usługę:
 

 

Co zyskasz?

Klient lub grupa klientów uzyska wsparcie w procesie transformacji do Przemysłu 4.0 w zakresie wdrażania elementów Internetu Rzeczy (IoT) do monitorowania pojedynczych urządzeń lub do zbierania, wymiany i integracji informacji w istniejących i nowych systemach produkcyjnych.
Zapoznanie się z tymi technologiami umożliwi szybką i bezpieczną transformacje w kierunku Przemysłu 4.0.
Usługa umożliwia zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie:

  • Integracji informacji w systemach produkcyjnych opartymi na Internecie Rzeczy (IoT)
  • Rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa

Szkolenie/doradztwo może się zakończyć odpowiednio opinią lub certyfikatem.

 

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do personelu zaangażowanego obecnie lub przygotowującego się do transformacji w kierunku Przemysłu 4.0, szczególnie w obszarze Internetu Rzeczy (IoT). W zależności od wielkości firmy i profilu jej działalności mogą to być pracownicy działów: informatycznych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych, technologicznych i utrzymania ruchu.
Poziom szkoleń i doradztwa może być dostosowany do potrzeb konkretnej grupy.

 

 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.