Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenia. Usługa o kodzie S3a7.

Szkolenie z budowy i wykorzystania Cyfrowego Bliźniaka procesu obróbczego

 

Szkolenie z zagadnień zastosowania technik wirtualnego wytwarzania do sprawdzania poprawności obróbki na modelu cyfrowym.
Podczas szkolenia omawiane będą tematy obejmujące:

  • Zasady przygotowania modeli geometrycznych do sprawdzania poprawności programów obróbki, włączając w to modele przedmiotu obrabianego, półfabrykatu i uchwytów obróbkowych
  • Zasady budowy bibliotek narzędzi skrawających poprzez wprowadzanie danych narzędzi w arkuszu kalkulacyjnym i jego automatyczne przetwarzanie za pomocą makroprogramu
  • Zasady budowy modeli geometrycznych narzędzi z rozdziałem na część skrawającą i część chwytową (nie mającą kontaktu z obrabianym materiałem)
  • Sprawdzania poprawności programu obróbki poprzez symulację w trybie rysowania torów ruchu narzędzi oraz symulację na modelu bryłowym z użyciem m.in. kodowania kolorami modelu w zależności od ilości pozostającego naddatku
  • Budowę własnych modeli geometrycznych obrabiarek do sprawdzania poprawności programów obróbki, włączając w to: definiowanie par kinematycznych przesuwnych i obrotowych, wprowadzanie zakresów ruchu, przyspieszeń i prędkości dla poszczególnych osi, określanie pozycji bazowej obrabiarki oraz punktów położenia przedmiotu obrabianego i narzędzia
  • Korzystanie z wirtualnych modeli geometrycznych do sprawdzania poprawności programów obróbki, włączając w to wykrywanie przekroczenia zakresu ruchu, przekroczenia zakresu prędkości i przyspieszeń oraz kolizje pomiędzy elementami obrabiarki i kolizje narzędzia z przedmiotem

Szkolenie trzydniowe.

 

Kontakt
Janusz Pobożniak
tel. 604 732 939
janusz.pobozniak@pk.edu.pl


Partner realizujący usługę:
 


 

Co zyskasz?

Wartość usługi z zakresu zastosowania technik wirtualnego wytwarzania do sprawdzania poprawności obróbki na modelu cyfrowym to przede wszystkim obniżenie kosztów technicznego przygotowania produkcji poprzez sprawdzanie poprawności na modelu cyfrowym, a nie na fizycznym stanowisku. Taka metoda weryfikacji pozwala uniknąć konieczności wyłączenia obrabiarki z pracy na czas testowania programu obróbki, ponieważ program jest testowany na wirtualnym stanowisku. Należy również podkreślić inną wartość, jaką jest możliwość wyeliminowania błędów w programie poprzez testowanie w środowisku wirtualnym. Błędy te mogą w praktyce powodować duże straty ekonomiczne z powodu uszkodzenia przedmiotu obrabianego, narzędzi, uchwytów obróbkowych czy wreszcie samej obrabiarki.
Szkolenia będą kończyć się testem praktycznym sprawdzającym kwalifikacje użytkowników.

 

Dla kogo?

Oferta skierowana jest do pracowników firm programujących obrabiarki sterowane numerycznie z użyciem systemów zaawansowanych systemów CAD/CAM (np. CATIA/3DEXperience), zainteresowanych sprawdzaniem poprawności obróbki z użyciem wirtualnych modeli obrabiarek, narzędzi i uchwytów obróbkowych.

Oferta również skierowana jest do osób zaczynających pracę jak również przygotowujących się do podjęcia pracy w zawodzie programisty obrabiarek sterowanych numerycznie.
Szkolenia mogą być prowadzone na równych poziomach zaawansowania, począwszy od poziomu podstawowego a skończywszy na szkoleniu z funkcji zaawansowanych, dlatego nie są podawane szczególne wymagania, jeżeli kwalifikacje uczestników.

 

 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.