Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Szkolenia. Usługa o kodzie S3b1.

Szkolenie z zaawansowanych technologii Przemysłu 4.0 z obszaru BIM

 

Szkolenie z zakresu wykorzystania metodyk i narzędzi cyfrowych BIM (Building Information Modelling) przez MŚP w zakresie:

 • Digitalizacji procesów inwestycyjnych
 • Tworzenia i zarządzania modelami BIM
 • Pracy na wspólnych platformach środowisk danych

W naszej ofercie znajdują się szkolenia, z których każde nakierowane jest na konkretne zagadnienia takie jak na przykład: przygotowanie postępowań z wymogiem BIM, znajomość otwartych formatów wymiany danych – IFC, praca z wykorzystaniem wspólnych środowisk wymiany danych – CDE, zarządzanie zespołem w dobie cyfryzacji, lean construction. Szkolenia prowadzone są przez ekspertów BIM Klastra, którzy obok wiedzy teoretycznej posiadają nieocenione doświadczenie praktyczne.

Szkolenia dwudniowe.

 

Kontakt
Katarzyna Orlińska-Dejer
katarzyna@bimklaster.org.pl


Partner realizujący usługę:
 

 

Co zyskasz?

Udział w szkoleniu obok podniesienia poziomu wiedzy o omawianych problemach i umiejętności obsługi specjalistycznych narzędzi pozwoli na:

 • Pozyskanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu procesów i narzędzi BIM
 • Przygotowanie członków zespołu do realizacji procesów inwestycyjnych z wymogiem BIM i współpracy z kontrahentami z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi i procesów wymiany danych
 • Podniesienie kwalifikacji członków zespołu a tym samym podniesienie konkurencyjności firmy
 • Pozyskanie, usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy pracowników/członków zespołu z zakresu procesów i narzędzi BIM
 • Podniesienie jakości obsługi klienta

Szkolenie kończy się wydaniem imiennego certyfikatu ukończenia szkolenia (wersja elektroniczna)

 

Dla kogo?

Szkolenia dedykowane dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego (inwestorzy), generalni wykonawczy, projektanci, jednostki administracji publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, zarządcy nieruchomości):

 • planujący realizację inwestycji budowlanej z wymogiem BIM
 • planujący wdrożenie metodyki BIM w swojej organizacji / zespole
 • realizujący inwestycje z wymogiem BIM, chcący podnieść swoje kompetencje w konkretnym obszarze (np. przygotowanie postępowań z wymogiem BIM, znajomość otwartych formatów wymiany danych – IFC, praca z wykorzystaniem wspólnych środowisk wymiany danych – CDE, zarządzanie zespołem w dobie cyfryzacji, lean construction)

 

 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.