Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Test-before-invest. Usługa o kodzie S12.

Analiza wykonalności technologii z wykorzystaniem robotów przemysłowych

 

Usługa obejmuje testy technologii z wykorzystaniem robotów przemysłowych mające na celu weryfikację możliwości oraz opłacalności robotyzacji wybranych operacji klienta.
Proces testów realizowany jest w etapach:

 • Wstępna weryfikacja wykonalności aplikacji zrobotyzowanej w określonych ramach: czasowych, technicznych i budżetowych
 • Opracowanie wirtualnego studium wykonalności dla stanowisk niestandardowych: sprawdzenie czasów cykli, dobór robota przemysłowego do wykonania stanowiska, możliwości współpracy pomiędzy urządzeniami
 • Parametryzacja projektu testów fizycznych
 • Realizacja właściwego proof-of-concept – budowa uproszczonego stanowiska wraz z oprzyrządowaniem, z możliwością ich wykorzystania lub udoskonalenia
 • Wstępne budżetowanie stanowisk wdrożeniowych oraz ich docelowa parametryzacja w zakresie wydajności, jakości i realizacji celów biznesowych

Usługa realizowana jest w większości przypadków w ASTOR Robotics Center, Showroomie i strefie PoC, gdzie zgromadzone są aplikacje z zastosowaniem robotów, m.in. zrobotyzowana obsługa maszyn, zrobotyzowane spawanie, zrobotyzowana paletyzacja, autonomiczne roboty mobilne. Wykorzystywane są roboty z portfolio producentów m.in. Kawasaki, EPSON, MIR. Urządzenia są w pełni opomiarowane i monitorowane, także z wykorzystaniem sieci bezprzewodowej 5G.

 

Kontakt
Kamil Majcher
tel. 605 241 845
kamil.majcher@astor.com.pl


Partner realizujący usługę:
 

 

Co zyskasz?

Testy realizowane są według sprawdzonej metodologii – zespół przeprowadził już kilkaset testów typu PoC weryfikujących zasadność, a także pozwalających precyzyjnie określić niezbędne parametry stanowisk przed procesem inwestycyjnym.

Dzięki usłudze klient zyskuje:

 • Potwierdzenie zasadności stosowania technologii zrobotyzowanej
 • Realne czasy cyklu pozwalające oszacować biznesowość inwestycji (zwrot z inwestycji oparty na realnych ilościach produkcyjnych stacji)
 • Potwierdzenie jakości wykonywanych produktów
 • Potwierdzenia elastyczności rozwiązania opartego na robotach przemysłowych

Jednym z kluczowych korzyści dla klientów jest obniżenie ryzyka inwestycji z wykorzystaniem robotów. Usługa pozwala na upewnienie się co do realnych parametrów i możliwości technologii przed finalną inwestycją. Inwestycja przestaje być eksperymentem z robotyzacją, eksperyment zrealizowany jest już w ramach usługi.

 

Dla kogo?

Usługa adresowana jest do MŚP produkcyjnych, usługowych lub dystrybucyjnych realizujących procesy pozwalające na ich automatyzację z wykorzystaniem stanowisk zrobotyzowanych.
Ze strony klienta w realizacji usługi zaangażowane są najczęściej:

 • Inżynier technologii, który bierze czynny udział w budowaniu koncepcji oraz jej implementacji na stanowiskach testowych
 • Automatyk/robotyk, który aktywnie uczestniczy w projekcie, ma możliwość zapoznanie się z technologią, możliwościami technicznymi zbudowanej koncepcji, które zostaną wykorzystane w obsłudze docelowej aplikacji

 
 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.