Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Test-before-invest. Usługa o kodzie S13b.

PoC (Proof of Concept) – analiza skuteczności analityki predykcyjnej na bazie danych historycznych przedsiębiorstwa

 

W ramach usługi przeprowadzany jest pogłębiony audyt techniczny i analiza danych celem przygotowania i optymalizacji procesu wdrożenia predykcyjnego utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie. W ramach pilotażu:

  • Analizowane są dane historyczne, bieżące dane sensorowo-procesowe oraz informacje o awariach pod kątem ich możliwości analitycznych
  • Oceniane są stosowane systemy telemetryczne, a używane systemy IT/OT badane są pod kątem możliwości ich wykorzystania oraz potencjalnego sposobu integracji
  • Opracowywane są i testowane modele statystyczna oraz algorytmy AI oraz weryfikowana jest ich skuteczność

 

W trakcie projektu analizowane są trudne do zdiagnozowania problemy z maszyną lub całą instalacją np. niewyjaśniony wzrost poziomu drgań prowadzący do szybkiego zużycia maszyny, jej awarii lub konieczności odstawienia i remontu.
Wykorzystywane w ramach usługi narzędzia pozwalają na dostarczenie dogłębnej analizy podczas, gdy istniejące systemy diagnostyczne, zbierające podstawowe informacje na temat maszyn, nie pozwalają wygenerowania odpowiednich wniosków.

 

Kontakt
Piotr Lipnicki
tel. 605 241 056
piotr.lipnicki@reliasol.ai


Partner realizujący usługę:
 

 

Co zyskasz?

Wynikiem zadania jest ekspertyza na temat obecnie posiadanych i gromadzonych danych, systemów telemetrycznych i informatycznych oraz ocena skuteczności wybranych modeli analitycznych AI w kontekście wdrożenia systemu Predictive Maintenance.
Systemy monitorowania stanu generują i przechowują dane, które dzięki zaawansowanym metodom analityki predykcyjnej, można wykorzystać do wczesnego wykrycia awarii i innych niepożądanych zdarzeń.
Finalnie, stosowane rozwiązania Predictive Maintenance pozwalają zapewnić nieprzerwaną produkcję o zwiększonej wydajności, obniżenie kosztów i zlikwidowanie nieprzewidzianych awarii.

 

Dla kogo?

Usługa dedykowana jest przemysłowym i produkcyjnym MŚP, które mają wdrożony już podstawowy tzw. condition monitoring i dzięki dedykowanym czujnikom i narzędziom monitorujących są w stanie kontrolować pracę maszyn i urządzeń i mieć wgląd w ich stan.

 
 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.