Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Test-before-invest. Usługa o kodzie S13c1.

Wdrożenia testowe (PoC) systemów IoT – komputerowa analiza obrazu

 

Usługa obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie testowego wdrożenia inteligentnych rozwiązań z zakresu IoT (Internet of Things) obejmujących automatyczną i inteligentną analizę obrazu wideo.
Testowany system pozwala na automatyczną detekcję określonych zdarzeń, zapewniający kontrolę oraz przegląd pracy linii produkcyjnej, jak i ochronę obiektu oraz przestrzeni (np. magazynu lub imprezy masowej).
Po etapie analizy potrzeb i definicji przypadku użycia, w infrastrukturze klienta instalowane są urządzenia rejestrujące obraz – dedykowane kamery, sieć telekomunikacyjna oraz udostępniania warstwa obliczeniowa wraz z przygotowanymi i dobranymi algorytmami.

Usługa jest kontynuacją usługi doradczej S6b

 

Kontakt
Piotr Biały
tel. 691 691 164
piotr.bialy@t-mobile.pl


Partner realizujący usługę:
 

 

Co zyskasz?

W wyniku realizacji usługi testowej klient osiągnąć może szereg korzyści związanych z weryfikacją przydatności takiego rozwiązania, skali efektu oraz doboru parametrów przed właściwą inwestycją. Testowane rozwiązania zapewnić mogą:

 • Dostępność danych dla optymalizacji procesów
 • Zwiększenie bezpieczeństwa fizycznego poprzez automatyczną analizę zdarzeń i generowanie akcji (np. ostrzegawczych)
 • Wykrywanie zagrożeń z odpowiednim wyprzedzeniem oraz informowanie o nich przez SMS i/lub e-mail wyznaczonych pracowników o zdarzeniach z algorytmów wideodetekcyjnych
 • Ograniczenie ewentualnych start oraz optymalizacja pracy dzięki alertom o zdarzeniach na monitorowanym terenie

 
Wszystkie gromadzone i analizowane dane są zabezpieczone w oparciu o szyfrowane łącze i przetwarzane w Data Center na terenie Polski.
 
Przykładami zastosowań są:

 • Obserwacja i reakcja na predefiniowane zdarzenia takie jak:
  • Monitoring linii produkcyjnej (reakcja na produkty niezgodne ze standardem)
  • Weryfikacja stosowania przepisów BPH przez pracowników (posiadanie kamizelek, kasków)
  • Bezpieczeństwo fizyczne (monitoring ulic/parków/obiektów/imprez masowych), namierzenie porzuconego bagażu na lotnisku i inne
 • Zliczanie obiektów na danym obszarze: obecności osób, towarów, surowców
 • Prowadzenie pomiarów termowizyjnych np. pomiar temperatury obiektów

 

Dla kogo?

MŚP w szczególności o skomplikowanych procesach, zróżnicowanych produktach. Ponadto MŚP poszukujących rozwiązań umożliwiających automatyczną i dynamiczną analizę obrazu i na jej podstawie wywołujących akcje – w tym na zasadzie predykcji.

 
 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.