Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Test-before-invest. Usługa o kodzie S13c2.

Wdrożenia testowe (PoC) systemów IoT – lokalizacja i monitoring parametrów

 

Usługa testowa (PoC) inteligentnych rozwiązań wykorzystujących zaawansowane systemy pomiarowe IoT (czujniki i sensory) w celu monitoringu i inteligentnej analityki, szczególnie infrastruktury mobilnej i rozproszonej. Usługa obejmuje w szczególności:

 • Konsultacje i projektowanie inteligentnych rozwiązań z zakresu IoT (Internet of Things), dostosowanych do potrzeb klienta
 • Wdrożenie rozwiązań i demonstrację w rzeczywistych warunkach infrastruktury

Przykładowe obszary realizacji usługi:

 • Monitorowanie pracy maszyn, np. maszyn budowlanych – zdalna kontrola czasu pracy oraz lokalizacji urządzeń
 • Monitorowanie stanu zdrowia zwierząt dla sektora weterynaryjnego
 • Smart metering, tj. zdalny monitoring zużycia mediów (np. woda, ciepło)
 • Na potrzeby Smart City – z zakresu monitoringu kontrolowanej przestrzeni, inteligentnego zarządzania oświetleniem, inteligentnymi parkingami oraz gospodarką odpadami
 • Rozwiązania wspierające rolnictwo, leśnictwo oraz – rozwiązania bazujące na technologii Narrowband-IoT, które pozwalają na automatyczne gromadzenie różnorodnych danych i parametrów środowiskowych np. monitorowanie parametrów klimatycznych gleby, zarządzanie nawadnianiem, pomiar temperatury i wilgotności w uprawach (rolnych, ogrodniczych, leśnych), monitorowanie parametrów w pasiekach pszczelich, stężenia gazów w budynkach gospodarskich, stężenia azotanów, natlenienia oraz mętnienia wód gruntowych, jak również monitorowanie wilgotności ściółki leśnej

 
Usługa jest kontynuacją usługi doradczej S6b

 

Kontakt
Piotr Biały
tel. 691 691 164
piotr.bialy@t-mobile.pl


Partner realizujący usługę:
 

 

Co zyskasz?

Podmioty testujące mogą w praktyce nie tylko skorzystać z doświadczeń ekspertów na etapie planowania, ale i sprawdzić efektywność działania dostępnych rozwiązań technologicznych w testowanych obszarach. Wnioski z testów poslużyć mogą oszacowniu potencjalnych korzyści, a pomoc w kalkulacji kosztów wdrożenia docelowego rozwiązania – w kalkulacji zwrotu z inwestycji. Pracownicy klienta dodatkowo zdobywają doświadczenie na etapie wdrożenia i eksploatacji rozwiązań.
 
Dla zakładów przemysłowych główne korzyści z zastosowania rozwiązań IoT to przede wszystkim:

 • Automatyzacja procesów monitoringu i pomiaru
 • Zdalny dostęp do wyników pomiarowych, paneli analitycznych i raportów
 • Optymalizacja czasu pracy
 • Możliwość wczesnego wykrywania zdarzeń niepożądanych i reagowania na nie

 
Monitorowanie zwierząt w sektorze weterynaryjnym
W sektorze weterynaryjnym, niezwykle ważne jest szybkie wykrycie patologicznych stanów. To dzięki kontroli parametrów, lekarze są w stanie uratować zdrowie i życie zwierząt, a także zadbać o ich kondycję. Monitorowane parametry (temperatura, aktywność, lokalizacja) będą prezentowane w dedykowanej aplikacji.
 
Korzyści:

 • Większy komfort właścicieli i ich zwierząt – dzięki zdalnemu monitoringowi ograniczenie liczby stresujących dla zwierzaków wizyt u weterynarza
 • Bieżąca i stała kontrola parametrów zdrowia daje możliwość odpowiedniego zadbania o dobrostan zwierzęcia oraz na szybkie wykrycie stanów chorobowych czy nawet zagrożenia życia
 • Opcja lokalizacji zwierzęcia umożliwiające szybką reakcję w przypadku jego zaginięcia

 
Monitorowanie pracy rozproszonych urządzeń i maszyn np. budowlanych
Urządzenie jest w stanie monitorować sposób poruszania się maszyn budowlanych i kontrolować ich lokalizację w czasie pracy. Istnieje możliwość wykorzystania detekcji ruchu – w przypadku, gdy maszyna zmieniłaby swoje położenie, system wymusi włączenie alarmu pod kątem zagrożenia ewentualnej kradzieży. System pozwala lokalizować, nadzorować oraz rozliczać czas pracy maszyn budowlanych oraz ich operatorów. Rozpoznaje czy maszyna znajduje się w ruchu oraz jaką pracę wykonuje.
 
Korzyści:

 • Optymalizacja kosztów związanych z wykorzystaniem urządzeń oraz lepsza alokacja zasobów dzięki pełnej wiedzy na temat ich pracy
 • Analiza i monitoring wydajności
 • Zwiększenie bezpieczeństwa dzięki lokalizacji urządzeń

 
Smart metering
Usługa smart meteringu mediów, działająca w oparciu o sieć NB-IoT, umożliwia szybkie i skuteczne pozyskanie danych z punktów pomiarowych w węzłach mediów (ciepłowniczych, wodociągowych, gazowych i energetycznych).
 
Korzyści:

 • Optymalizacja zużycia monitorowanych mediów
 • Optymalizacja pracy działów pomiarowych i serwisowych dzięki zdalnemu, bezobsługowemu dostępowi do odczytów liczników
 • Uproszczenie administracji ekosystemem urządzeń firmy czy miasta z centralnej platformy IoT
 • Podniesienie pewności ostrzeżeń i alarmów – skrócenie czasu wykrywania i reakcji na incydenty
 • Urządzenia pracujące do 10 lat na zasilaniu bateryjnym
 • Zasięg nawet w trudnodostępnych miejscach dzięki NB IoT
 • Bezpieczeństwo danych gwarantowane prywatnym APN oraz platformie osadzonej w naszym Data Center

 

Dla kogo?

MŚP z wielu branż, gdzie zdalny bieżących dostęp do informacji o stanie aktywów i zmienności parametrów przynieść może szczególnie dużo korzyści w zakresie optymalizacji procesów, poprawy bezpieczeństwa, dobrostanu (np. zwierząt), lokalizacji i tras, itd.

 
 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.