Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Test-before-invest. Usługa o kodzie S14.

PoC wdrożenie pilotażowe rekomendacji w zakresie optymalizacji wybranych procesów

 

Usługa jest realizowana zwykle w następstwie rekomendacji wynikającej z audytu wstępnego, a do każdego wdrożenia dedykowane są odpowiednie narzędzia, dzięki którym firma uzyskuje nie tylko realne oszczędności, ale także zapewnia poprawę jakości i terminowości obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego. Wdrożenie pilotażowe daje możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia przez pracowników klienta, a to z kolei zapewnia możliwość kontynuacji wdrożenia samodzielnie w innych obszarach. Pilotażowi towarzyszą szkolenia oraz warsztaty dla pracowników, ponieważ bez ich zaangażowania i wymaganej wiedzy, wdrożenie nie będzie w pełni skuteczne. Usługa rozpoczyna się od szczegółowego opisu działań, ich celów oraz zbudowania harmonogramu uwzgledniającego dostępność zasobów dla ich sprawnej realizacji.
 
Realizacja usługi polega na seriach warsztatów z pracownikami, zarówno realizującymi procesy oraz specjalistami w celu wypracowania optymalnych metod i technik realizacji procesów. Aby było możliwe ocenianie efektów zmian, definiowane są wskaźniki odpowiadające za monitorowanie poszczególnych parametrów realizowanych procesów (efektywność, jakość, koszt)
 
W ramach usługi zostanie przeprowadzona:

 • Analiza parametrów produkcyjnych w ramach wdrażanego obszaru (efektywności, strat, kosztów)
 • Identyfikacja kluczowych strat i źródeł nieefektywności oraz ich przyczyn
 • Wypracowanie warsztatowe rozwiązań optymalizacyjnych przy pomocy odpowiednich technik (np. mapowanie procesów, analiza 5W1H, diagram Ishikawy, itp.)
 • Wdrożenie wypracowanych rozwiązań
 • Monitorowanie efektów i trwałości wypracowanych rozwiązań – również z wykorzystaniem dostarczonej infrastruktury pomiarowej

 
Miejscem realizacji jest zakład produkcyjny klienta. Analizy mogą być prowadzone w sposób zdalny na podstawie danych przygotowanych uprzednio przez klienta. Okresowe (co 1-2 tygodniowe) przeglądy zadań projektowych, które zostały przydzielone członkom zespołu wdrożeniowego po stronie klienta realizowane są zwykle online na platformach komunikacyjnych (np. Teams). Komitety sterujące odbywają się zwykle stacjonarnie u klienta.

 

Kontakt
Michał Matejczyk
tel. 603 753 779
michal.matejczyk@entra-group.eu


Partner realizujący usługę:
 

 

Co zyskasz?

W rezultacie przeprowadzonego wdrożenia klient uzyskuje:

 • Zwiększenie poziomu efektywności procesów w ramach wdrażanego obszaru
 • Uwolnienie potencjału efektów optymalizacji wg. wybranych parametrów (zasoby finansowe, energetyczne, kadrowe, czas, jakość) i/lub obszarów działania
 • Podniesienie kompetencji personelu poprzez działania warsztatowe i wdrożeniowe
 • Wypracowanie rozwiązań wspólnie z zespołem wdrożeniowym, dzięki czemu zostanie im zapewnione „poczucie własności” wypracowanych rozwiązań
 • Korzyści z zastosowania uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań i narzędzi Przemysłu 4.0
 • Gwarancję trafności rekomendacji wynikającą z 20-letniego doświadczenia wykonawcy

 

Dla kogo?

Usługa przeznaczona jest głównie dla firm produkcyjnych. Jej charakter pozwala, że może być realizowana także dla firm zajmujących się dystrybucją towarów. Adresatem usługi wdrożenia jest zarządzający obszarem pilotażowym, który został wybrany do realizacji programu wdrożeniowego – jest bezpośrednim beneficjentem usługi.

 
 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.