Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Test-before-invest. Usługa o kodzie S16.

PoC Living Lab (Konsultacje eksperckie, inżynierskie, wsparcie w integrowaniu i testowanie urządzeń Industrial IoT, IoT, 5G , NB IoT(LAB-eDIH))

 

Usługa jest rozszerzeniem usługi doradczej i obejmuje praktyczne wsparcie przy implementacji rozwiązań wykorzystujących technologie NBIoT, 5G, UWB, itp. pod kątem zastosowania w sieci campusowych, sterowaniu funkcjami sieci poprzez API, EDGE Computingu oraz adaptujących je do nowoczesnych sieci przemysłowych i może obejmować przeprowadzenie testów laboratoryjnych (proces T&V), w tym przygotowanie do jego certyfikacji.
W oparciu o opracowaną analizę potencjału rynkowego innowacji prezentowanych, konsultowanych, wspólnie rozwijanych i/lub testowanych w ramach EDIH przez wykorzystanie metodologii JRC Innovation Radar do oceny dojrzałości innowacji i ich potencjału rynkowego innowacji („wskaźnik dojrzałości rynku” i „wskaźnik potencjału tworzenia rynku”) przygotowana i przeprowadzona może być walidacja kliencka i implementacja – ulepszone lub nowe produkty pochodzące z MŚP mogą być weryfikowane z użytkownikami końcowymi (np. podczas badań użyteczności, testów) a w konsekwencji (w przypadku wystąpienia pozytywnego scenariusza biznesowego) implementowane w ramach oferty T-Mobile lub innego podmiotu z grupy DT.
 
Kontynuacja usługi S8

 

Kontakt
Wojciech Pawlak
tel. 602 201 369
Wojciech.Pawlak@t-mobile.pl


Partner realizujący usługę:
 

 

Co zyskasz?

Wsparcie w zakresie rozwoju posiadanego produktu czy rozwiązania przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii telekomunikacyjnych. W ramach realizacji usługi MŚP może otrzymać następujące wsparcie (zakres ustalany według indywidualnych potrzeb danej firmy i produktu):

  • Dostęp do zasobów technicznych i laboratoriów służących testowaniu i walidacji. Proces ten nazywany T&V (Testing and Verification) angażuje zespoły inżynierskie i laboratoria w Polsce i Niemczech. sieci prywatne 4G/5G niskich opóźnień, dedykowane karty SIM, węzeł obliczeniowy EDGE Computing (w tym wyposażony w GPU – graphics processing unit – do zadań wymagających złożonych obliczeń) oraz bazę wiedzy IoT Solution Optimizer. Projektantom IoT jest udostępniane oprogramowanie IoT Solution Optimizer służące do obliczania i optymalizacji zużycia energii projektowanego urządzenia na podstawie rzeczywistych pomiarów wykonywanych dla certyfikowanych w procesie T&V modułów komunikacyjnych (100+ certyfikowanych modułów).
    Rocznie testowanych jest w ten sposób kilkaset terminali klienckich różnych kategorii (smartfony, tablety, routery, gateway’e, moduły komunikacyjne IoT / M2M do dalszego montażu), każde z urządzeń jest poddawane 130+ testów jednostkowych. Proces T&V kończy się wydaniem certyfikatu zgodności na współpracę z siecią DT w poszczególnych krajach
  • Weryfikacji użytkownika końcowego i implementacja rynkowa w ramach portfolio grupy Deutsche Telekom (w tym na rynku polskim lub innym na którym funkcjonuje spółka z Grupy), przygotowanie i asysta na etapie realizacji i planowanie pilotaży z klientami końcowymi

 

Dla kogo?

Firmy MŚP (w tym startupy), które rozwijają produkty z obszaru IoT, Industrial IoT, 5G oraz szeroko rozumianej digitalizacji przedsiębiorstw. Optymalnym odbiorcą usługi po stronie Klienta jest kilkuosobowy (3-5) multidyscyplinarny zespół (technologia, rozwój biznesu, rozwój produktu). 

 
 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.