Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Test-before-invest. Usługa o kodzie S17.

Dobór materiałów w procesach technologicznych wykorzystujących zjawiska ciekłofazowe

 

Usługi kierowana do przedsiębiorców napotykających na problemy materiałowe w procesach technologicznych wykorzystujących obecność ciekłego metalu (np. odlewnictwo lub techniki łączenia tj. lutowanie).
W ramach usługi oferowany jest szeroki wachlarz badań ukierunkowanych na optymalizację procesów technologicznych oraz dobór materiałów będących w kontakcie z ciekłym metalem głównie dla firm z branży metalurgicznej, elektroniki, biomedycyny, przemysłu samochodowego czy lotniczego.
 
Usługa obejmuje przeprowadzenie:

 • Analizy właściwości metali i stopów w stanie stałym do temp. topienia lub 1200°C
 • Analizy właściwości ceramik do temp. 1200°C
 • Badania zwilżalności i oddziaływania ciekłego metalu lub stopu z ceramiką
 • Badanie gazowania ceramiki do temp. 1200°C
 • Badania mikrostrukturalne z analizą chemiczną na granicy rozdziału metal/ceramika
 • Przygotowania do badań zwilżalności oraz mikrostrukturalnych

 
Badania dla jednej pary materiałów (tzn. jeden skład metalu, jeden rodzaj ceramiki) zostaną przeprowadzone w systemie co najmniej dwóch punktów temperaturowych i/lub dwie procedury badawcze.
 
Na potrzeby realizacji usługi Instytut dysponuje unikalnymi zasobami:

 • Wysokotemperaturowy kompleks aparaturowy do badań właściwości ciekłych metali i stopów w kontakcie z materiałami ceramicznymi; wysokotemperaturowe stanowisko do badań oddziaływania ciekłych metali i stopów z materiałami ogniotrwałymi w warunkach nieizotermicznych; aparatura do badań zjawisk powierzchniowych
 • Różnicowy kalorymetr skaningowy, termowaga, urządzenie do pomiaru przewodnictwa temperaturowego metodą impulsu laserowego, wysokotemperaturowy dylatometr
 • Mikroskop optyczny 3D, dyfraktometr rentgenowski, skaningowy mikroskop elektronowy z analizatorem EDS i/lub mikroskop ze skanującą sondą wraz z spektroskopią ramanowską

 

Kontakt
Rafał Nowak
tel. 12 26 18 134
rafal.nowak@kit.lukasiewicz.gov.pl


Partner realizujący usługę:
 

 

Co zyskasz?

Dzięki realizacji usługi klient otrzyma wsparcie ekspertów i dostęp do zaplecza laboratoryjnego, które pomoże znacznie szybciej rozwiązać problem w sposób naukowy sprawdzonymi metodami w standardzie międzynarodowym
 
Główne wartości dla klienta to w szczególności:

 • Diagnostyka oraz propozycja rozwiązania problemów mających miejsce w procesach technologicznych wykorzystujących obecność ciekłego metalu, co w połączeniu z analizą właściwości termofizycznych oraz struktury materiałów, możliwe jest stworzenie kompleksowego opisu istniejących wad i problemów materiałowych
 • Optymalizacja parametrów procesów produkcyjnych
 • Potencjalne usunięcie wad oraz braków w produkcji

 

Dla kogo?

MŚP prowadzące działalność w obszarze technologii materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych, w szczególności w odniesieniu do branży metalurgicznej, elektroniki, biomedycyny, przemysłu samochodowego czy lotniczego.

 
 
 
Chcesz skorzystać z jednej z naszych usług? Wypełnij dokumenty rekrutacyjne niezbędne do realizacji usługi w ramach pomocy de minimis.

Zamów usługę

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.