Unikie

Opis firmy: Unikie to ponad 400 specjalistów od oprogramowania, koncentrujących się na rozwiązaniach w czasie rzeczywistym w obszarach Przemysłu 4.0, pojazdów autonomicznych i telekomunikacji. Unikie jest partnerem R&D dla firm międzynarodowych. Rozwiązanie: Platformy do kontroli i optymalizacji procesów w czasie rzeczywistym. Wszystkie opierają się na AI Vision, platformie widzenia maszynowego i uczenia się. Wśród produktów […]

Prosys OPC

Opis firmy: Jesteśmy ekspertami w dziedzinie protokołu OPC UA (OPC Unified Architecture). Zapewniamy naszym klientom łatwy sposób integracji systemów operacyjnych z informatycznymi. Rozwiązanie: Podstawą naszej działalności jest technologia umożliwiająca łatwą i bezpieczną integrację danych z maszyn oraz urządzeń z systemami informatycznymi. Nasz produkt jest dostarczany w ramach licencji lub gotowego rozwiązania na jej bazie. Przewaga […]

Delta Cygni Labs

Opis firmy: Oferta firmy Delta Cygni Labs pozwala dzielić się wiedzą w dowolnym miejscu na Ziemi, co wspiera rozwiązywanie złożonych problemów branży produkcyjnej. Rozwiązanie: POINTR w bezpieczny sposób wspomaga łączenie kompetencji i współpracę zespołu oferując rozwiązania z zakresu: rzeczywistości rozszerzonej (AR), bezpiecznych protokołów komunikacyjnych, usług w chmurze działających we wszystkich sieciach, współpracy ze starymi i […]

ZEME

Platforma zajmująca się wymianą odpadów przemysłowych online. Procesy przeprowadzane są z korzyścią dla biznesu, jak i dla środowiska naturalnego. Nowoczesna technologia pomaga w optymalizacji zarządzania odpadami przemysłowymi.

Xignum

Oprogramowanie do zarządzania projektem budowlanym w oparciu o metodykę BIM (building information modeling): modele 3D budynków i instalacji przemysłowych. Ułatwia szybkie wykrywanie problemów, optymalizację procesu budowy i obsługi oraz efektywną koordynację dużych zespołów projektowych.

TakeTask

Aplikacja mobilna do przydzielania, wykonywania i weryfikacji zadań na dużą skalę w wielu lokalizacjach jednocześnie. Aplikacja wspiera zarządzanie zadaniami i ujednolicenie narzędzi pracy czy komunikacji, a także ustalenie priorytetów. Dzięki temu pomaga optymalizować bardzo szeroki zakres zadań i procesów.

SGPR.TECH

Georadar spektralny nowej generacji (SGPR) pozwala na najdokładniejsze odwzorowanie struktur podziemnych niezbędnych w branży np. surowców mineralnych czy budownictwa. Rozwiązania umożliwiające automatyzację i podejmowanie decyzji w oparciu o precyzyjne informacje o podpowierzchni.

ReliaSol

Rozwiązanie do predykcyjnej i preskrypcyjnej konserwacji, które pozwala znacząco obniżyć koszty utrzymania produkcji przy jednoczesnym wzroście zysków i poziomu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. RSIMS zapewnia holistyczny monitoring maszyn dowolnego typu i integrację wielu źródeł danych. Platforma bazuje na technologii AI, a jej instalacja wymaga jedynie dostępu do danych – bez dodatkowego sprzętu czy przerw w procesach produkcyjnych. […]

Prodio

Oprogramowanie online dla małych firm do zarządzania produkcją (kontroli i rejestracji). Pozwala planować pracę zakładu produkcyjnego, rozdzielać zadania, śledzić postęp i wydajność produkcji.

LabControl

System do pilnowania procesów badań w działach jakości firm produkcyjnych oraz laboratoriach. Pozwala zautomatyzować kontrolę procesów produkcji oraz je dokumentować.

Infracht

Oprogramowanie dla logistyki w modelu usługowym SaaS, które usprawnia procesy zarządzania transportem oraz ułatwia i przyspiesza komunikację pomiędzy zleceniodawcami, spedytorami oraz przewoźnikami. Umożliwia dużym, średnim, a także małym firmom przeniesienie pracy specjalistów ds. transportu i logistyki na grunt cyfrowy.

ExMetrix

Platforma do modelowania i prognozowania procesów gospodarczych, rynkowych i demograficznych oraz optymalizowania procesów produkcyjnych. Umożliwia czytanie informacji zawartych w bazach danych. Poprzez analizę dużych zbiorów danych, firmy mogą optymalizować procesy produkcyjne oraz prognozować ceny i wielkość sprzedaży. To rozwiązanie skraca prace analityczne i generuje mniej błędów w analizie.

ePM

Platforma do przechowywania i zarządzania obiegiem dokumentacji projektowej dla zespołów, niezależnie od charakteru projektu (inwestycyjny, produkcyjny, budowlany, IT). Platforma stanowi wspólne środowisko danych, zapewniając jednocześnie sprawną komunikację, bezpieczeństwo, monitorowanie przebiegu i postępu procesów decyzyjnych, wykrywanie „wąskich gardeł”.

Edward.ai

Aplikacja mobilna, która uwalnia czas sprzedawców poświęcony na ręczne wprowadzanie danych, notowanie i sprawdzanie informacji o relacjach z klientami. Edward asystuje w aktywnym kontakcie z klientem, wspierając pakietem narzędzi lepszą organizację pracy, automatyzuje dodawanie kontaktów z wizytówek, tworzenie zadań i przypomnień po rozmowie. Dla menedżera dostępny jest przejrzysty panel, w którym może zarządzać zespołem i […]

DBR77 Platforma robotów

Marketplace, czyli internetowy rynek, którego celem jest połączenie firm produkcyjnych wymagających robotyzacji i automatyzacji (Inwestorów) z podmiotami, które dostarczają i integrują systemy robotyczne (Integratorami). Celem platformy jest pozyskanie od Inwestora kompletnej wiedzy na temat jego potrzeb bądź oczekiwań (opis wyzwania technologicznego), oraz pozyskania od Integratorów opisu pomysłów na rozwiązanie (koncepcje technologiczne) stawianych przed nimi wyzwań. […]

Broomee Technologies

System do monitorowania maszyn przemysłowych oraz analizy danych z nich pozyskiwanych. Rozwiązanie umożliwia tworzenie analiz i generowanie raportów, monitorowanie produkcji czy zatrzymań, jak i śledzenie kluczowych wskaźników wydajności. Pomaga „trzymać rękę na pulsie” dzięki funkcjom: Alerty i Notyfikacje. System oparty jest o chmurę Mindsphere.

AMAGE Systems

Zestaw oprogramowania wspierającego digitalizację procesów budowlanych oraz zarządzania zakładami produkcyjnymi. Rozwiązanie w formie systemów web, mobilnych i agregatorów danych dla procesów budowlanych: controllingu finansowego, zamówień, dostaw i zwrotów, nadzoru nad montażami, magazynami. Po rozpoczęciu eksploatacji zakładu obejmuje procesy utrzymania ruchu, planowania i realizacji produkcji. Integruje dane z zewnętrznych systemów w spójną platformę. Ułatwia to koordynację […]

nsFlow

Platforma rozszerzonej rzeczywistości do zdalnej współpracy z ekspertami, interaktywnych instruktaży i szkoleń praktycznych. Pozwala na zwiększenie produktywności, obniżenie kosztów (szkoleń, podróży służbowych czy przestojów związanych z awariami), minimalizację ryzyka związanego z błędami ludzkimi i zatrzymanie wiedzy w organizacji w obliczu rotacji pracowników. nsFlow jest platformą typu all-in-one, która daje swobodę projektowania i wdrażania aplikacji AR […]